Ekumeniczny karnawał

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kilka lat temu w Warszawie ograniczono liczbę styczniowych spotkań ekumenicznych. Dziś znowu słychać głosy tęsknoty za wielowyznaniową modlitwą.

„Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach” – słowa zapisane w Dziejach Apostolskich będą hasłem kolejnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Warszawie przez wiele lat żywa była tradycja rozciągania ścisłego tygodnia, do niemal miesiąca. Spotkania różnych wyznań przeciągały się daleko poza czas wyznaczony między Dniem Judaizmu w Kościele katolickim, przypadającym 17 stycznia, i Dniem Islamu, 26 stycznia.

– Coraz częściej jednak słyszę, że warto wrócić do tamtych, intensywniejszych kontaktów – mówi ks. Marek Danielewski, referent ds. ekumenizmu w archidiecezji warszawskiej i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym.

W tym roku modlitwy chrześcijan różnych wyznań rozpoczęły się już 3 stycznia, w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego, przy ul. Puławskiej 2. Podczas comiesięcznego nabożeństwa ekumenicznego kazanie wygłosił ks. prałat dr Mateusz Matuszewski, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski i referent ds. ekumenizmu diecezji warszawsko-praskiej.

Drugie spotkanie chrześcijan odbyło się 8 stycznia, w kościele adwentystów dnia siódmego, w kaplicy przy ul. Foksal 8. 15 stycznia na wspólną modlitwę zaprosiło z kolei stowarzyszenie Effatha, które od dwunastu lat z Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej gromadzi co miesiąc w kościele orionistów, przy ul. Lindleya 12, najbardziej zaangażowanych w dialog ekumeniczny, prawdziwych pasjonatów. Tym razem spotkaniu zatytułowanemu „Łamać chleb w nadziei”, przewodniczyć będzie bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosi Jerzy Samiec, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a modlitwę o pojednanie i pokój poprowadzą duchowni i świeccy z jedenastu kościołów chrześcijańskich. W czasie spotkania wystąpi Kameralny Chór Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pod dyrekcją Pawła Kruszwickiego, a na zakończenie przewidziano tradycyjne dzielenie się chlebem i agapę.

Oprócz tych trzech, w styczniu zaplanowano jeszcze 11 innych spotkań, a więc ekumeniczny tydzień znowu zaczyna przypominać „karnawał” wielowyznaniowej modlitwy. Centralne nabożeństwo odbędzie się w tym roku w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem broszurę z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, homilie, informacje o sytuacji ekumenicznej w Jerozolimie. Cała broszura dostępna jest na stronach Polskiej Rady Ekumenicznej www.ekumenia.pl.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama