Ekumenizm stał się dziś trudniejszy

Celu ruchu ekumenicznego, którym jest pełna jedność w wierze, jeszcze nie osiągnęliśmy. Dialog przyniósł już jednak wiele elementów zgodności i zbliżenia. Zwrócił na to uwagę Papież, spotykając się z fińską delegacją ekumeniczną, która co roku przybywa w tym czasie do znajdującego się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva grobu św. Henryka.

Ten biskup szwedzkiej Uppsali prowadził w XII wieku misje w dzisiejszej Finlandii, gdzie poniósł męczeństwo. Przypominając wspólne pogłębienie przez katolików i luteranów tematyki usprawiedliwienia, Benedykt XVI wyraził nadzieję na dalszy rozwój dialogu. Jest on zawsze owocem działania Bożego i dlatego wymaga naszej wytrwałej modlitwy.

„Zarazem wszystkim nam wiadomo, że droga ekumeniczna stała się w ostatnich latach pod niejednym względem trudniejsza i bardziej wymagająca – mówił Ojciec Święty. – Kwestionuje się ekumeniczną metodę i osiągnięcia minionych lat, wyrażając też niepewność co do przyszłości. W tym świetle wasza doroczna pielgrzymka do Rzymu na uroczystość św. Henryka pozostaje ważnym wydarzeniem, znakiem i zachętą dla naszych ekumenicznych wysiłków. Upewnia, że musimy być razem w drodze i że Chrystus jest Drogą dla ludzkości. Pomaga nam patrzeć z radością wstecz na to, co zostało osiągnięte, i z chęcią w przyszłość, starając się o odpowiedzialne, pełne wiary zaangażowanie. Przy okazji waszej wizyty wszyscy chcemy umocnić swą pewność, że Duch Święty, który ruch ekumeniczny wzbudził, wspiera i aż dotąd dał mu być owocnym, będzie prowadził go również dalej. Mam mocną nadzieję, że wasza wizyta w Rzymie umocni przyszłą współpracę między luteranami i katolikami, jak też między wszystkimi chrześcijanami w Finlandii”.

Papież nawiązał też do rozpoczynającego się 18 stycznia Tygodnia Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan. Zachęcił do modlitwy, aby Duch Prawdy prowadził wyznawców Chrystusa do większej miłości i braterstwa.

***

Benedykt XVI wyraził dziś także uznanie dla służby pełnionej przez pracowników inspektoratu włoskiej policji przy Watykanie, przyjmując ich, jak zawsze w pierwszych dniach nowego roku, na tradycyjnej audiencji. Przypomniał, że czuwają oni stale, by zapewnić bezpieczeństwo i służyć pielgrzymom. Ich służba jest użyteczna dla spokojnego, bezpiecznego przebiegu uroczystości religijnych odbywających się w samym sercu chrześcijaństwa. Benedykt XVI zachęcił zatem pełniących ją policjantów, by troszczyli się zawsze o duchowy wymiar swego życia, pogłębiając wiarę i dając jej świadectwo zgodnym z nią postępowaniem.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama