Z ufnością w przyszłość

Dialog katolicko-luterański, choć oficjalnie trwa od 30 lat, został rozpoczęty już ponad pół wieku temu. Podkreślił to Papież, spotykając się z przybyłą do Rzymu na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan delegacją Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec. Jest on jedną z części składowych Ewangelickiego Kościoła w Niemczech.

Benedykt XVI przypomniał swój osobisty udział w grupie takiego dialogu, powstałej w Niemczech już krótko po wojnie. Jak zauważył, mimo nadal utrzymujących się różnic teologicznych wzrasta świadomość tego, co mamy wspólne.

„Niektórym nam współczesnym wydaje się, że wspólny cel, jakim jest pełna, widzialna jedność chrześcijan, dziś znowu się oddalił – mówił Papież. – Strony ekumenicznego dialogu wnoszą weń całkiem odmienne koncepcje jedności Kościoła. Podzielam troskę licznych chrześcijan o to, że brakuje wystarczającej recepcji przez partnerów dialogu owoców prac ekumenicznych, zwłaszcza gdy chodzi o rozumienie Kościoła i posługi duchownej. A jednak, mimo wciąż wyłaniających się nowych trudności, patrzymy z nadzieją w przyszłość. Podziały chrześcijan są przeszkodą, by całkowicie wyrazić w życiu Kościoła pełnię katolickości, obiecaną w Chrystusie i przez Chrystusa. Ufamy jednak, że pod przewodnictwem Ducha Świętego dialog ekumeniczny jako ważne narzędzie w życiu Kościoła posłuży przezwyciężeniu przeciwności”.

Papież wyraził zadowolenie z faktu, że obok międzynarodowego dialogu katolicko-luterańskiego, zajmującego się obecnie chrztem, w Niemczech trwają również dwustronne rozmowy katolików z tamtejszym Zjednoczonym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim. Ich obecny temat to: „Bóg a godność człowieka”. Dotyczy on m.in. ochrony ludzkiego życia oraz tak palących dziś kwestii, jak rodzina, małżeństwo i seksualność. Benedykt XVI podkreślił, że spraw tych nie można przemilczać czy pomijać z tego tylko powodu, by nie zaszkodzić dotychczasowemu konsensusowi. Wyraził nadzieję, że przy tych ważnych kwestiach dotyczących życia nie pojawią się nowe różnice wyznaniowe, ale będziemy mogli wspólnie dawać świadectwo wobec świata i dla dobra człowieka o tym, co wskazuje nam Chrystus.

Ojciec Święty nawiązał też do przypadającej w 2017 r. pięćsetnej rocznicy wystąpienia Marcina Lutra. Dla luteranów i katolików będzie to okazja do wspólnych ekumenicznych obchodów. Benedykt XVI zauważył, że podczas nich musi mieć ważne miejsce skierowana do Chrystusa modlitwa o przebaczenie krzywd, jakie wzajemnie sobie wyrządziliśmy, oraz win, jakie ponosimy za podziały. Do tego „oczyszczenia sumień” – zaznaczył Papież – należy też wzajemna wymiana teologiczna na temat tego, jak oceniamy 1500 lat wspólnej dla obu wyznań historii Kościoła do czasu reformacji.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama