Ekumeniczna propozycja dla armii

Ukraińscy zwierzchnicy religijni zaproponowali prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi ustanowienie w armii kapelanów wojskowych. We wspólnym liście dziękują oni szefowi państwa za wydaną 7 lutego instrukcję o wzmożeniu wychowania wojskowo-patriotycznego i duchowego w ukraińskich siłach zbrojnych.

W prezydenckiej instrukcji mowa o potrzebie stworzenia wojskowym warunków do korzystania z wolności wyznania oraz prawa do udziału w nabożeństwach i opieki duszpasterskiej. Wyrażając poparcie dla tej troski władz o prawa i potrzeby religijne obywateli, duchowi zwierzchnicy proponują rozważenie możliwości ustanowienia kapelanów wojskowych. Zwracają uwagę, że jest to najbardziej skuteczny, historycznie sprawdzony sposób opieki duszpasterskiej nad żołnierzami.

Wspólny list do prezydenta wystosowali zwierzchnicy siedmiu Kościołów i organizacji religijnych, które 10 listopada 2008 r. podpisały w Kijowie umowę z ministerstwem obrony o współpracy co do opieki duszpasterskiej w siłach zbrojnych Ukrainy. Ich przedstawiciele weszli w skład rady ds. duszpasterstwa przy tym ministerstwie. Są to trzy ukraińskie Cerkwie prawosławne: patriarchatu moskiewskiego, patriarchatu kijowskiego i autokefaliczna, Kościoły greckokatolicki i rzymskokatolicki, związek baptystów oraz zwierzchnictwo duchowe muzułmanów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama