Od środy u luteran Czas Pasyjny

Czas wyciszenia, wyrzeczenia, refleksji nad własnym życiem, rekolekcji – tak wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego rozumieją Wielki Post. Tak zwany Czas Pasyjny trwa 7 tygodni. Jego kulminacja jest Wielki Tydzień i Wielki Piątek – najważniejsze święto dla luteran.

Kościół ewangelicko-luterański jest częścią chrześcijańskiego Kościoła Zachodniego wobec czego posługuje się, tak jak Kościół rzymsko-katolicki, kalendarzem gregoriańskim. Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedza 7-tygodniowy okres pasyjny (Wielki Post), który rozpoczyna się w Środę Popielcową a kończy w Wielkanoc. Poszczególne niedziele okresu pasyjnego wyznaczają kierunek wielkopostnej refleksji. Pierwsza niedziela pasyjna nosi łacińską nazwę Invocavit, co znaczy „Wzywać mnie będzie”. Druga niedziela – Reminiscere tzn. „Pamiętaj Panie” itd.

W czasie pasyjnym w liturgii Kościoła ewangelicko – augsburskiego punkt ciężkości kładziony jest na wewnętrzne wyciszenie, pokutę, refleksję nad własnym życiem oraz nakierowanie go na Transcendencję. Czas pasyjny pomaga rozsądnie i odpowiedzialnie wejrzeć w siebie, we własną duchowość, relację z Bogiem.

Podczas Wielkiego Postu w parafiach ewangelickich oprócz nabożeństw niedzielnych odbywają się także tygodniowe nabożeństwa pasyjne. W okresie pasyjnym z reguły nie odbywają się śluby ani inne większe uroczystości parafialne. Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych organizowane są pasyjne dni skupienia (rekolekcje) w placówkach parafialnych. Trwają one z reguły trzy dni.

Kulminacją Czasu Pasyjnego jest Wielki Tydzień. Luteranie w tym czasie w sposób duchowy pokonują drogę Jezusa Chrystusa od uroczystego wjazdu do Jerozolimy, poprzez Ostatnią Wieczerzę po dramat Jego ukrzyżowania i śmierci w Wielki Piątek.

Wielki Piątek to najważniejsze Święto dla luteran. W duchowym życiu luteranina to dzień smutku, ale i zbawienia. Wierni rozpamiętując wydarzenia Wielkiego Piątku uzmysławiają sobie jak wielką ofiarę poniósł za nich Bóg. Jest to dzień, podczas którego w luterańskich domach nie włącza się odbiorników telewizyjnych oraz radiowych. W miarę możliwości wierni Kościoła luterańskiego zwracają się do pracodawców z prośbą o dzień wolny od pracy.

Okres szczególnego wyciszenia trwa do poranku wielkanocnego, kiedy to luteranie gromadzą się na nabożeństwach jutrzennych, by przyjmować w sercach światło Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

W Polsce żyje obecnie około 80 tysięcy luteran, z czego ponad połowa na Śląsku Cieszyńskim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama