SBU przeprowadza rewizje w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej

Teren klasztornego kompleksu jest odgrodzony przez służby specjalne.

 Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadzają rewizje w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. Teren klasztornego kompleksu jest odgrodzony przez służby specjalne. Trwa przeszukiwanie pomieszczeń pod kątem obecności w nich broni a także grup zbrojnych ukrywających się na terenie Ławry. Informuje o tym ukraiński portal Glavkom powołując się na biuro prasowe SBU.

"Środki te są podejmowane wspólnie z policją i Gwardią Narodową w ramach systematycznej pracy SBU w celu przeciwdziałania wywrotowej działalności rosyjskich służb specjalnych w Ukrainie. W szczególności, biorąc pod uwagę agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej, wzrasta ryzyko aktów terrorystycznych, sabotażu, brania zakładników, zwłaszcza w miejscach wielkich skupisk obywateli" - czytamy w oświadczeniu.

Podjęte działania mają na celu m. in. uniemożliwienie wykorzystania Ławry jako ośrodka realizującego ideologię "rosyjskiego świata", weryfikacja danych dotyczących wykorzystania pomieszczeń Ławry do ukrywania grup sabotażowych i rozpoznawczych, obywateli obcych państw, przechowywania broni itp., ochrona ludności przed prowokacjami i aktami terrorystycznymi, sprawdzenie osób przebywające na terenie Ławry pod kątem ich zaangażowania w nielegalną działalność na szkodę suwerenności państwowej Ukrainy.

Działania SBU są prowadzone w ramach obowiązujących przepisów. Przestrzega się zasady bezstronności wobec działalności jakiegokolwiek wyznania religijnego i szanuje prawo każdego obywatela do wolności światopoglądowej i religijnej, określone w Konstytucji Ukrainy.

Ławra Kijowsko-Peczerska należąca do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego to największy, a zarazem najważniejszy klasztor prawosławny w Ukrainie. Zajmuje powierzchnię 27 ha, na której stoi ok. 140 obiektów.

Ławra Kijowsko-Peczerska powstała w 1051 roku wkrótce po przyjęciu przez kraj chrztu. Stanowi kolebkę ukraińskiej sztuki, literatury, narodowej historiografii i architektury sakralnej. Powstał tu pierwszy szpital i uniwersytet wschodniosłowiański – Akademia Kijowsko-Mohylańska, a założona w XVII w. drukarnia była najsłynniejszą w świecie prawosławnym.

Nazwa monastyru wywodzi się od słowa „peczera” czyli pieczara, gdyż tutejsza wspólnota zakonna, której przewodzili założyciele, święci Antoni i Teodozy, mieszkała w wydrążonych przez siebie celach - pieczarach. Dwa podziemne kompleksy monastyczne stały się potem miejscem pochówku i kultu 120 świętych peczerskich.

Ławra została wpisana na listę Dziedzictwa UNESCO w 1990 r.

«« | « | 1 | » | »»