Chodzi o zachowanie wiary Apostołów

Patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Awa III o synodalności Kościoła

„Autentyczna dynamika synodalna wypływa z faktu, że biskupi oraz wszyscy ochrzczeni kroczą wspólnie w jednej wierze i jednoczą się w poszukiwaniu razem najodpowiedniejszych form czy praktyk do świadczenia o tejże wierze w obecnych czasach” – powiedział patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Mar Awa III udzielił specjalnego wywiadu dla Agencji Fides, gdzie szczerze opisywał punkt widzenia jego wspólnoty na kwestie ekumeniczne i te dotyczące synodalności.

Hierarcha w ostatnim miesiącu odbył kilka spotkań z przedstawicielami innych odłamów chrześcijaństwa, w tym z Papieżem Franciszkiem. Uczestniczył również w specjalnym międzynarodowym sympozjum w Rzymie jako ekspert z zakresu rozumienia oraz praktykowania synodalności w Kościołach tradycji wschodnich. Stąd katolikos-patriarcha został zapytany o te sprawy, na których koncentruje się obecnie wspólnota katolicka. Zauważył, że celem całego procesu synodalnego pozostaje podtrzymanie nauki Apostołów. Dlatego obecne na synodach dynamiki „nie mogą być użyte w celu utworzenia podziałów pomiędzy członkami Kościoła w kwestiach wiary czy moralności”.

Mar Awa III wyjaśnił również, skąd płynie obecna trudność w utrzymaniu się obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Chodzi o brak poczucia bezpieczeństwa oraz tragiczny stan ekonomiczny dotykający zmarginalizowanych, którymi często w krajach o większości muzułmańskiej są niestety wyznawcy Chrystusa i inne grupy religijne. Jego zdaniem potrzeba też podtrzymania związków tożsamościowych z własną ziemią, czego nie można teraz spotkać wśród miejscowych chrześcijan.

Asyryjski katolikos-patriarcha wyraził także radość z dialogu między różnymi zwierzchnikami Kościołów, w tym Papieżem Franciszkiem, a islamskimi przywódcami. „Wierzę, iż owe spotkania są przydatne, nawet jeśli pozostają na poziomie życzeń oraz deklaracji” – powiedział hierarcha. Jak zauważył, dla bliskowschodnich chrześcijan to znak, że inne wspólnoty o nich nie zapomniały. Ponadto muzułmanie, widząc takie spotkania, „mogą wyzwolić się z uprzedzeń czy wrogiego nastawienia w stosunku do wyznawców Chrystusa”.

Odpowiadając na pytania dotyczące kwestii ekumenicznych, Mar Awa III wyraził chęć kontynuowania dialogu z Kościołem katolickim wchodzącego obecnie w trzecią fazę, dotyczącą konstytucji wspólnoty eklezjalnej (po znalezieniu konsensusu w kwestiach chrystologicznych oraz sakramentologicznych). Ponadto wyraził pragnienie porozumienia się w kwestii wspólnej daty obchodzenia Wielkanocy oraz chęć możliwego celebrowania razem 1700 lat od Soboru Nicejskiego w 2025 r. „Nicea nas jednoczy. Nicea należy do wszystkich. W każdej z naszych różnorodnych liturgii recytujemy Credo Nicejskie, nawet jeśli nie pozostajemy w pełnej komunii” – podkreślił hierarcha.

«« | « | 1 | » | »»