Niech papież zwoła wszystkich patriarchów wschodnich

Z propozycją tą wystąpił zwierzchnik Asyryjskiego Kościoła Wschodu Gewargis III.

Zwierzchnik Asyryjskiego Kościoła Wschodu Gewargis III zaproponował, by papież Franciszek zwołał wszystkich patriarchów i innych zwierzchników Kościołów wschodnich na spotkanie, na którym przedyskutowaliby sytuację na Bliskim Wschodzie, wspólnie się modlili i poszukiwali rozwiązania problemów.

Takie spotkanie mogłoby odbyć się „w Rzymie lub gdziekolwiek zechce” Franciszek. Byłby to – jego zdaniem – ważny „znak jedności”, a do jego dania „wzywa nas czas, który przeżywamy”.

Swą propozycję katolikos-patriarcha Gewargis III złożył papieżowi podczas spotkania z nim w listopadzie ub.r. w Watykanie. Obecnie ponowił ją w wywiadzie dla portalu Vatican Insider. – Mam nadzieję, że papież Franciszek rozważy tę propozycję – stwierdził asyryjski patriarcha.

Asyryjski Kościół Wschodu ma korzenie apostolskie, za swego założyciela uważa św. Tomasza, zwanego Niewiernym. W przeszłości nazywany był nestoriańskim, gdyż opowiedział się za nauką byłego patriarchy Konstantynopola Nestoriusza, który głosił m.in. całkowitą odrębność boskiej i ludzkiej natury w Jezusie. Pogląd ten potępił sobór powszechny w Efezie w 431 r. i od tamtego czasu Kościół nestoriański stanowi oddzielny odłam w chrześcijaństwie. Nie przeszkodziło mu to później rozwijać bardzo ożywioną działalność misyjną i to głównie on zaniósł wiarę Chrystusową (w wersji nestoriańskiej) w pierwszym tysiącleciu daleko na wschód: do Iranu, Indii, Tybetu, Chin i w inne regiony.

W późniejszych wiekach, głównie w wyniku ekspansji islamu, Kościół ten bardzo zmniejszył swój zasięg oddziaływania i spadła liczba jego wiernych, przeżywał poza tym liczne spory i podziały wewnętrzne, które go jeszcze bardziej osłabiły. W połowie XIX wieku, pod wpływem misjonarzy zagranicznych, zmienił nazwę na obecną – Asyryjski Kościół Wschodu. Ponadto w ciągu wieków znacznie straciły na ostrości dawne spory teologiczne. 11 listopada 1994 r. ówczesny katolikos-patriarcha Mar Dinkha IV i św. Jan Paweł II podpisali w Watykanie Wspólną Deklarację Chrystologiczną, która wyjaśniała podstawowe różnice teologiczne między tym Kościołem a katolicyzmem. W rok później rozpoczął się oficjalny dialog teologiczny katolicko-asyryjski. W 2017 r. spodziewane jest podpisanie wspólnego dokumentu nt. sakramentów i sakramentalnego życia Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama