Nowy patriarcha Kościoła asyryjskiego

Na uroczystości jego intronizacji obecny był specjalny wysłannik papieża Franciszka

 Z udziałem m.in. przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurta Kocha odbyła się 13 września w Irbilu w Kurdystanie irackim intronizacja nowego katolikosa-patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mara Awy III Royela, wybranego 8 września. Gość z Watykanu przekazał nowemu zwierzchnikowi tego Kościoła orędzie Franciszka z życzeniami z okazji wyboru i oficjalnego rozpoczęcia jego posługi.

W przededniu uroczystości, w niedzielę 12 września, wysłannik papieski złożył wizytę ekumeniczną na Równinie Niniwy, a nazajutrz, na zakończenie ceremonii w katedrze św. Jana Chrzciciela w Ankawie na przedmieściach Irbilu odczytał przesłanie Ojca Świętego.

„Niech Bóg Wszechmogący udzieli Waszej Świątobliwości obfitych darów duchowych, abyś był prawdziwym pasterzem swego ludu i niestrudzonym budowniczym pokoju i braterstwa w służbie dobra wspólnego” – życzył papież. Zapewnił również nowego patriarchę o swych modlitwach za niego, aby „stosunki między Kościołem katolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu coraz bardziej się rozszerzały nie tylko w duchu braterskiej współpracy, ale także dzięki pogłębianiu dialogu teologicznego, który pozwoli na wzrastanie we wspólnocie i świadczeniu przed światem zbawczej prawdy Ewangelii”.

Od siebie kardynał podkreślił, że Franciszek nosi w swym sercu Irak, który odwiedził kilka miesięcy temu i przypomniał, że to właśnie w tym kraju ma swoje korzenie Asyryjski Kościół Wschodu. Zwrócił uwagę, że dokonany przez poprzedniego patriarchę Mara Jerzego (Gewargisa) III powrót siedziby tego Kościoła do Iraku [ze Stanów Zjednoczonych] „oznaczał kamień milowy waszej historii”.

Wspomniał też, że „dzięki czcigodnym poprzednikom [obecnego zwierzchnika] kwitną stosunki między obu naszymi Kościołami, a Wasza Świątobliwość jest bardzo zaangażowany w to zbliżenie, szczególnie w dialog teologiczny, w którym uczestniczy”. Szwajcarski kardynał kurialny zapewnił, że kierowana przezeń Rada „czeka z niecierpliwością na dalsze kroki na płaszczyźnie zarówno teologicznej, jak i duszpasterskiej, na drodze do jedności, która nie jest ani wchłonięciem, ani zlaniem się dwóch Kościołów, ale oznacza wspólnotę w prawdzie i miłości”.

Na zakończenie nabożeństwa i spotkania z nowym zwierzchnikiem szwajcarski kardynał kurialny wręczył mu kielich jako dar od papieża, dodając, że wyraża on nadzieję, iż pewnego dnia będzie można koncelebrować „przy ołtarzu ofiarę w pełni wspólnoty eucharystycznej”.

Oprócz udziału w intronizacji przewodniczący Papieskiej Rady razem z nuncjuszem apostolskim w Iraku abp. Mitją Leskovarem i chaldejskim arcybiskupem Mosulu Nadżibem Michailem sprawowali 12 września Mszę św. w miejscowym kościele łacińskim pw. Matki Bożej Zegarowej (as-Saa'a). Przypomniano podczas niej modlitwę za ofiary wojny, którą poprowadził papież 7 marca na placu Hosz al-Bieaa, zwanym Placem Kościelnym ze względu na znajdujące się tam cztery świątynie. Symbolizują one męczeństwo chrześcijan w tym kraju, ale też mają wymiar ekumeniczny pokojowego współżycia tam różnych tradycji chrześcijańskich: chaldejskiej, syrokatolickiej, syryjskiej i ormiańskiej apostolskiej.

Ponadto w czasie swego pobytu na Równinie Niniwy kard. Koch odwiedził słynny klasztor syryjski w Mar Mattai i szpital Mariamana oraz uczestniczył w obiedzie wydanym na jego cześć przez miejscową archidiecezję chaldejską na Uniwersytecie Katolickim w Irbilu.

Mar Awa Royel urodził się 4 lipca 1975 r. w Chicago, w którym ponad 80 lat mieściła się siedziba głowy Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Od najmłodszych lat okazywał wielkie zainteresowanie i przywiązanie do tradycji i rzeczywistości asyryjskiej w swym otoczeniu. W wieku 16 lat został subdiakonem, a rok później diakonem. Na kapłana wyświęcił go ówczesny patriarcha Mar Dinkha IV. W 2008 r. jako pierwszy przedstawiciel diaspory, urodzony w Stanach Zjednoczonych, został powołany na biskupa – powierzono mu zarządzanie eparchią (diecezją) kalifornijską. Od 2015 r. był jednocześnie sekretarzem Świętego Synodu swego Kościoła. 8 września br. wybrano go na 122. katolikosa-patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu.

Należy on do wschodniosyryjskiej tradycji liturgicznej, a jego wielowiekową stolicą historyczną był Bagdad, obecnie natomiast znajduje się ona w Irbilu. Składa się z 19 eparchii (diecezji) i liczy nieco ponad 330 tysięcy wiernych na całym świecie.

W 1933 r., ze względu na sytuację geopolityczną w regionie blisko- i środkowowschodnim oraz z powodu krwawych prześladowań chrześcijan, z ludobójstwem Ormian i Asyryjczyków na czele w latach I wojny światowej, siedzibę władz Kościoła trzeba było przenieść do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze kroki w kierunku powrotu w strony ojczyste podjęto w 2006 r., wraz z budową nowej siedziby patriarszej w Irbilu, a nastąpiło to w 2015 r., za rządów poprzedniego zwierzchnika, Mara Jerzego (Gewargisa) III Sliwy. Wybór jego następcy był swego rodzaju potwierdzeniem miejsca, w którym narodziła się historia Kościoła asyryjskiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama