Ks. Choromański: ekumenizm przyniósł zmianę stanu ducha chrześcijan

Wczoraj we wszystkich Kościołach rozpoczął się kolejny „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”.

„Największym widzialnym osiągnięciem ruchu ekumenicznego jest odzyskane braterstwo i zmiana stanu ducha wśród wierzących w Chrystusa” – uważa ks. dr Andrzej Choromański z Dykasterii Popierania Jedności Chrześcijan, wykładowca na Uniwersytecie św. Tomasza, „Angelicum”. One zwyciężyły ponad podziałami. Wczoraj we wszystkich Kościołach rozpoczął się kolejny „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”.

Duchowny podkreśla, że duch braterstwa zwyciężył ponad podziałami. Przez całe wieki chrześcijanie różnych wyznań traktowali się wrogo, w sposób nieprzyjazny. Zabroniona była wspólna modlitwa. Dzisiaj nastąpiła całkowita zmiana podejścia. W rozmowie z Radiem Watykańskim, ks. Andrzej Choromański przybliżył historię obchodów „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan”.

„Początki tej inicjatywy sięgają już wieku XVIII. Pojawiła się ona najpierw w świecie protestanckim, szczególnie w Kościołach anglikańskich i metodystycznych, gdzie były ruchy charyzmatyczne, ale już np. w roku 1894 papież Leon XIII wzywał w Kościele katolickim do organizowania oktawy modlitwy o jedność chrześcijan. Oficjalnie jako datę początku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przyjmuje się rok 1908. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to włączył się on w tę inicjatywę oficjalnie i formalnie w 1966 roku – zaznaczył - ks. Choromański. - W samym Rzymie jest wiele inicjatyw, które są podejmowane w tym tygodniu. Głównym punktem obchodów jest celebracja w Bazylice św. Pawła za Murami, która ma miejsce zawsze na zakończenie Tygodnia Modlitw, w dniu 25 stycznia. Są to nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem Ojca Świętego. Przybywają w tym czasie do Rzymu różne delegacje. Np. dzisiaj przyjeżdża delegacja 40 studentów z Instytutu Ekumenicznego Bossey w Szwajcarii. Są to studenci z całego świata. Dzisiaj rano Papież Franciszek przyjął również delegację ekumeniczną Kościołów z Finlandii. Tegorocznym tematem Tygodnia Modlitw o Jedność są słowa z księgi proroka Izajasza: „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” (Iz 1, 17), a materiały przygotowała grupa ekumeniczna z Rady Kościołów stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych.“

«« | « | 1 | » | »»