Wielka Brytania: Czy zawód lekarza stanie się „obszarem zakazanym” dla katolików

Wspomagane samobójstwo legalne jeszcze w tym roku?

Unia Katolicka Wielkiej Brytanii przestrzega przed legalizacją wspomaganego samobójstwa. Izba Gmin zakończyła już formalny proces badania opinii publicznej. Jeśli większość obywateli poprze projekt, legalizacja eutanazji jest niemal pewna.

Czy zawód lekarza stanie się „obszarem zakazanym” dla katolików? Większość członków brytyjskiej Unii Katolickiej uważa, że tak. Liderzy organizacji, którzy reprezentują w parlamencie interesy ponad 4-milionowej społeczności brytyjskich katolików, zapytali swoich członków, co sądzą na temat legalizacji wspomaganego samobójstwa. Aż 88 procent uczestników sondażu stwierdziło, że prawo nie powinno ulec zmianie, lub wręcz, że należy je zaostrzyć, aby usunąć wszelkie luki, które umożliwiłyby realizację wspomaganegosamobójstwa w Anglii i Walii. Ta sama większość łączy zmianę prawa w tej dziedzinie z automatycznym utrudnieniem katolikom wejścia do zawodu lekarza. Stwierdzono również, że opieka paliatywna na Wyspach pozostawia wiele do życzenia, wskazując na potrzebę udzielenia większego wsparcia osobom zbliżającym się do końca życia.

Wyniki sondażu oraz parlamentarne badanie opinii publicznej na łamach CatholicHerald skomentowała Lady Sheila Hollins, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Św. Jerzego w Londynie:

„Wyniki ankiety Unii Katolickiej są niezwykle niepokojące. Odzwierciedlają to, czego wielu z nas, pracowników służby zdrowia, obawiało się od dawna, że opieka zdrowotna i społeczna stanie się strefą «niedostępną» dla katolików i innych osób wierzących. Może to jeszcze bardziej pogorszyć istniejące niedobory personelu i pozbawić zawód medyczny utalentowanych lekarzy i pielęgniarek. Debata wokół wspomaganego samobójstwa musi koncentrować się na najlepszym sposobie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Dobra jakość opieki paliatywnej jest niezbędna, co zostało uznane w ustawie o zdrowiu i opiece z 2022 r. Do tej pory w zbyt wielu miejscach i zbyt często jej brakowało. Wyraźnie widać powszechne pragnienie poprawy jakości opieki paliatywnej. Od tego musimy zacząć”.

Unia Katolicka, której członkowie zasiadają w obu izbach brytyjskiego parlamentu, opracowała oświadczenie, które przekazała Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Izby Gmin. Nadchodzące miesiące zadecydują, jaki kształt przybierze raport komisji w tej sprawie, oraz jakie rekomendacje zostaną przekazane rządowi.

«« | « | 1 | » | »»