Panichida za ofiary Czarnobyla

Za ofiary katastrofy czarnobylskiej sprzed 25 lat modlił się w Kijowie i Czarnobylu prawosławny patriarcha moskiewski i Wszechrusi, Cyryl.

Cerkiew ta przestała funkcjonować zaraz po wybuchu w 1986 roku. W 1994 roku otwarto ją na prośbę pracowników elektrowni. Jako wotum upamiętniające ofiary katastrofy i prośbę o zdrowie dla tych, którzy przeżyli, specjalnie dla cerkwi sporządzono ikonę ,,Zbawiciela Czarnobylskiego”. „Świątynia ta przetrwała dzięki sile wiary jako symbol zwycięstwa nad straszną katastrofą” – podkreślił zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Na pamiątkę swego pobytu w tym miejscu podarował proboszczowi ks. Nikołajowi Jakuszynowi ikonę Zbawiciela Nie Uczynionego Ręką Ludzką (Spasa Nierukotwornego) i zestaw szat liturgicznych.

Następnie patriarcha Cyryl wróci do Kijowa, gdzie odwiedzi Narodowy Instytut Raka, gdzie leczą się m.in. byli czarnobylcy. Wieczorem tegoż dnia weźmie udział w konferencji międzynarodowej „Po Czarnobylu: wspólny ból, wspólna troska, wspólna nadzieja”.

Przed dwudziestu pięciu laty w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie wybuchł jeden z czterech pracujących tam reaktorów jądrowych. Według specjalistów skutki promieniowania można porównać z mocą 500 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Władze radzieckie początkowo ukrywały te fakty, narażając życie wielu nieświadomych ludzi obchodzących w tym czasie prawosławną Wielkanoc. W Kijowie odbywało się kryterium uliczne jednego z etapów Wyścigu Pokoju na ulicach wypełnionych nieświadomą zagrożenia publicznością.

W rosyjskich programach telewizyjnych przypomniano historię katastrofy i otwarcie mówiono o odpowiedzialności ówczesnych władz radzieckich za zaistniałą sytuację. Wspominano fałszowanie danych o zagrożeniu napromieniowaniem. Żyjący jeszcze mieszkańcy ewakuowanego po katastrofie i zamkniętego na wiele lat miasta przy elektrowni opowiadali, jak przedstawiciele władzy uspakajali ich opowieściami o bezpiecznych reaktorach jądrowych w Czarnobylu, o niemożliwości awarii z powodu bezpiecznych technologii stosowanych przy budowie tego obiektu. Być może jest to ostrzeżenie dla entuzjastów budowy nowych elektrowni atomowych w różnych częściach świata.

Katastrofa w Czarnobylu dotknęła w różnym stopniu 17 państw Europy oraz 8 proc. Azji, 2 proc. Afryki i 0,3 proc. Ameryki. Są to dane z najnowszej niezależnej analizy, wykonanej na zlecenie Unii Europejskiej. Według tychże wyników, skażenie promieniotwórcze objęło 38 proc. ówczesnego ZSRR. Organizacja społeczna „Związek Czarnobyl Ukrainy” podał, że w usuwaniu skutków tragedii wzięło udział 829 tys. ludzi, z których przeżyło ją ok. 219 tysięcy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama