Bronić przed rozwiązłością i grzechem

W Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej zakończył się jednodniowy Sobór Jubileuszowy Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP), poprzedzony Soborem Biskupów. Za konieczne uznano utworzenie skutecznego systemu obrony moralności społecznej i uniemożliwiania propagowania rozwiązłości i grzechu.

Obradom przewodniczył zwierzchnik UKP, metropolita kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz (Sabodan). W Soborze wzięło udział 237 delegatów, w tym 72 hierarchów czynnych i emerytowanych, księża (tzw. „białe duchowieństwo”), osoby zakonne (mężczyźni i kobiety) i 49 świeckich.

Sobór wezwał do powrotu, dokonawszy wcześniej aktu pokuty, na łono Kościoła tych, którzy od niego odeszli i do przywrócenia jedności w nim [prawosławie na Ukrainie jest obecnie podzielone na 3 niezależne od siebie jurysdykcje – KAI]. Wszyscy członkowie UKP mają się nieustannie o to modlić, jak również o zaniechanie wrogości, o pomnożenie miłości i przywrócenie jedności, której pragnął Bóg.

Uczestnicy zgromadzenia podziękowali Bogu za Jego łaskę, przejawiającą się w odrodzeniu pełnego życia kościelnego po dziesięcioleciach prześladowań ateistycznych w XX wieku. Podziękowali też władzom państwowym za zwracanie świątyń i klasztorów i pomoc w ich odbudowie.

Sobór zaapelował do prezydenta, Rady Najwyższej i rządu o pomoc w rozwiązaniu szeregu spraw. Chodzi zwłaszcza o uchwalenie nowej redakcji Ustawy Ukrainy o wolności sumienia i organizacjach religijnych, która umożliwiłaby uzyskanie przez UKP osobowości prawnej i zakładanie własnych placówek naukowych wszystkich szczebli.

Delegaci opowiedzieli się za wprowadzeniem nauczania podstaw etyki chrześcijańskiej, kultury prawosławnej i katechizacji do szkół wszystkich szczebli oraz za umożliwieniem Kościołowi udziału w kształceniu wykładowców dyscyplin religijnych, religioznawczych, krajoznawczych i etycznych dla uczelni państwowych i prywatnych.

Za konieczne uznano utworzenie skutecznego systemu obrony moralności społecznej i uniemożliwiania propagowania rozwiązłości i grzechu. Wezwano państwo do wspierania rozwoju duchowo-oświatowych projektów informacyjnych w telewizji, radiu i innych mediach, do wspólnych z Kościołem wysiłków zmierzających do przezwyciężenia biedy, do utworzenia posługi duchowej w wojsku i do dalszego rozwijania opieki duchowej w zakładach penitencjarnych i służbie zdrowia.

Niezbędne jest także, zdaniem uczestników obrad, wprowadzenie moratorium na prywatyzację mienia kościelnego a także określenie mechanizmów zwracania go w imię sprawiedliwości, zapewnienia żywotności Kościoła oraz organizacji jego posługi społecznej i dobroczynnej.

Z wdzięcznością Bogu Sobór zaznaczył, że w ciągu minionych 19 lat Kościół ogłosił 260 nowych świętych, wzywając jednocześnie duchowieństwo i świeckich do naśladowania ich, wznoszenia ku ich czci cerkwi i klasztorów oraz do szerzenia ich czci. Podkreślono pilną potrzebę zbudowania w Kijowie soboru katedralnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Ośrodka Duchowo-Oświatowego UKP.

Do uczestników obrad depesze z pozdrowieniami przesłali m.in. patriarcha moskiewski i Wszech Rusi Cyryl i prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama