Ekumeniczna Gala - nagrody rozdane

Caritas Diecezji Padeborn oraz dr Jörg Basten z organizacji Renovabis to laureaci nagrody specjalnej „Ubi Caritas”. Nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wręczono dziś podczas X Gali w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie.

Uroczystość - po raz czwarty - miała charakter ekumeniczny. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przyznała nagrodę „Miłosiernego Samarytanina”, a ELEOS Kościoła Prawosławnego po raz pierwszy nagrodę „Dłonie Miłosierdzia”.

Jubileuszowa X Gala „Ubi Caritas uwieńczyła 67. Tydzień Miłosierdzia. Podczas uroczystości nagrodzono ludzi różnych wyznań wyróżniających się w pracy na rzecz potrzebujących.

- Przeżywamy okres kryzysu ekonomicznego, dostrzegamy nowe oblicza biedy, nowe cierpienia, które dotykają świat a to wymaga od nas - chrześcijan odpowiedzi w postaci modlitwy i czynu – powiedział podczas gali dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz. Dziękując wolontariuszom i współpracownikom Caritas za wrażliwość na potrzeby bliźnich dodał, iż wszyscy oni zasługują na nagrodę, choć ta zostanie wręczona tylko niektórym.

Do uczestników uroczystości okolicznościowe przesłanie skierował metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Podkreślił w nim m.in., że działalność Caritas to dzieło, którego wagi nie sposób przecenić. – Ciągle są ci, którym nasza pomoc jest niezbędna. Dobrze, że ciągle są też ludzie, którzy chcą dobrze czynić ubogim i potrzebującym wsparcia – zauważył.

Pracownikom i wolontariuszom Caritas życzył, by nadal z ochotą i wytrwałością pełnili swoją misję. Oprócz dyplomów i medali przyjmijcie jako najważniejsze wyróżnienie słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Niech wasz przykład stanie się zachętą dla innych, by włączyli się również w dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas – zaapelował kard. Nycz.

Nagroda „Ubi Caritas” została przyznana już po raz dziesiąty w trzech kategoriach. W kategorii Darczyńca: nagrodę ex auequo – statuetkę św. Faustyny - otrzymali: Artur Kryk, którego piekarnia codziennie przekazuje ok. 600 kg pieczywa Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz firma Export-import-hurt-detal art. przemysłowe i spożywcze, której właściciel Andrzej Kalinowski od 18 lat wspiera warszawsko-praską Caritas, przekazując każdego miesiąca produkty spożywcze dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie. Laureat propaguje także dzieło dobroczynności wśród prywatnych wytwórców.

Ponadto w tej kategorii wyróżniono Grupę Lotos S.A., która objęła pomocą 70 najuboższych uczniów w ramach programu „Skrzydła z Lotos”, Piekarnię i Cukiernię „Dom Chleba” wspierającą Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Krystynę i Mariana Tenderendów, właścicieli piekarni „KAMA” z miejscowości Jasice. Wyróżnieni otrzymali dyplomy.

W kategorii: „Świadectwo” też przyznano dwie nagrody ex aeuquo. Otrzymali je: Anna Dec z diecezji rzeszowskiej, która jest opiekunem programu „Adopcja serca” oraz motywuje uczniów do zaangażowania w Szkolnych Kołach Caritas, a także wieloletni pracownik Caritas Archidiecezji Przemyskiej Sebastian Litwin. Doceniona została jego praca jako koordynatora Wakacyjnej Akcji Caritas a także zaangażowanie na rzecz Caritasowego Centrum Integracji Społecznej.

Wyróżnienia powędrowały do ks. Marka Koguta, dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Elżbiety Nowak – inicjatorki pierwszych wyjazdów kolonijnych dla dzieci z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Bożeny Sobierajskiej – wolontariuszki Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz Danuty Lubaszki – wolontariuszki w placówkach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim.

W kategorii współpraca z Caritas przyznano dwie nagrody ex aequo: jedną - Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego pracownicy publikują w kwartalniku "Caritas" a studenci kierunku „praca socjalna” biorą czynny udział w działaniach podejmowanych przez Caritas. Druga, równorzędna trafiła do Stowarzyszenia Wspólnota Dzieci Łaski Bożej, które od 20 lat we współpracy z Caritas prowadzi Dom Samotnej Matki w Koszalinie oraz jedyną w Polsce akcję charytatywną „Koza żywicielka”.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Leokadia Granat – założycielka i wieloletnia prezeska parafialnej Caritas w Słupsku, Ryszard Jałmużniak – współzałożyciel i opiekun stołówki Caritas dla najuboższych w parafii św. Antoniego w Częstochowie, Małgorzata Muzol – kurator oświaty z Kielc, promotorka wolontariatu i Szkolnych Kół Caritas oraz Radio Warszawa, które patronuje inicjatywom na rzecz najbardziej potrzebujących.

W tym roku przyznano również nagrodę specjalną: w kategorii darczyńca otrzymał ją dr Jörg Basten z Renovabis, a w kategorii współpraca – Caritas Diecezji Padeborn. Tę nagrodę odebrał bp Manfred Grothe.

Ponadto Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przyznała nagrodę„Miłosiernego Samarytanina”. Statuetkę otrzymali twórcy akcji „Pomoc Dzieciom Bieszczad” Halina i Korneliusz Glajcarowie z Dzięgielowa. Natomiast wyróżnienia trafiły do wolontariuszek parafii ewangelickich Doroty Bock-Drozdowicz ze Świdnicy i Wandy Ochodek z Drogomyśla. Wyróżnienie dodatkowe otrzymał także Willy Bergner, przedstawiciel Diakonii Oldenburg z Niemiec. Te nagrody wręczył ewangelicki biskup Ryszard Bogusz, który jest zarazem prezesem Diakonii oraz Wanda Falk, dyrektor generalna.

Natomiast ustanowioną w tym roku nagrodę prawosławnej organizacji charytatywnej Eleos „Dłonie Miłosierdzia” otrzymał jej założyciel: abp Sawa - prawosławny metropolita warszawski i całej Polski. Został on uhonorowany nagrodą specjalną. W następnych latach "Dłonie Miłosierdzia" będą przyznawane w dwóch kategoriach: współpraca z Eleos oraz świadectwo miłosierdzia. Nagrodą jest ikona Chrystusa Zbawiciela. Kapituła może też przyznać nagrodę specjalną – ikonę Przenajświetszej Bogarodzicy „Radość wszystkich strapionych”. Do nagród będą dołączane stosowne dyplomy uznania.

W uroczystej Gali w Teatrze Muzycznym „Roma” wzięli udział dyrektorzy Caritas diecezjalnych, prawosławnej Eleos i ewangelickiej Diakonii a także pracownicy i wolontariusze tych charytatywnych organizacji.

Nagroda UBI CARITAS jest nagrodą dyrektora Caritas Polska, przyznawaną już po raz dziesiąty za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych.

W skład Kapituły Nagrody „Ubi Caritas” wchodzą: kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Budzik, Iwona Schymalla, ks. prof. Henryk Skorowski, ks.Dariusz Marczak, o. Rafał Sztejka SJ, s. Letycja Niemczura, i ks. Marek Gancarczyk.

«« | « | 1 | » | »»