Cerkiew w obronie egipskich Koptów

W obronie koptyjskich chrześcijan w Egipcie ponownie zabrał głos także patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. Wezwał społeczność międzynarodową do bardziej aktywnego przeciwdziałania aktom przemocy wobec wyznawców Chrystusa w tym kraju.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przywołał fakty z niedawnej przeszłości Rosji, kiedy niszczono świątynie, mordowano chrześcijan różnych wyznań i zamykano ich w łagrach. Zaapelował do ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz rządów najważniejszych państw świata zdolnych wpłynąć na władze Egiptu, aby zdecydowanie przeciwstawiły się prześladowaniom chrześcijan i zrobiły wszystko, co będzie sprzyjać międzyreligijnemu pokojowi i bezpieczeństwu regionu Bliskiego Wschodu. Winą za ataki na niewinnych chrześcijan obarczył „destrukcyjne, radykalne siły”. Według patriarchy ich działaniom trudno przypisać motywacje religijną. Przypomniał on, że w Egipcie od wieków pokojowo współistnieli chrześcijanie i muzułmanie. Dlatego wezwał zwierzchników wspólnot muzułmańskich Egiptu do jednoznacznego napiętnowania aktów przemocy wobec chrześcijan, poszanowania ich praw do publicznego wyznawania swojej wiary oraz zachowania swych tradycji kulturowych i religijnych. Władzom Egiptu wytknął brak konsekwencji w chronieniu obywateli i podkreślił, że oprócz deklaracji o równych i sprawiedliwych prawach dla wszystkich potrzebne są aktywne działania.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama