Zmiany u niemieckich luteranów

Synod Generalny Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD), obradujący na początku w dniach od 3 do 8 listopada w Magdeburgu, wybrał nowego zwierzchnika Kościoła.

Został nim bp Gerhard Ulrich z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnej Łaby. Biskupka Ilse Junkerman z Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec została wybrana na zastępcę bp. Ulricha.

Objęcie urzędu zwierzchnika VELKD, w skład którego wchodzi osiem Kościołów krajowych, wiąże się z końcem kadencji i emeryturą ks. bp. Johannesa Friedricha. Bp Friedrich kierował VELKD przez dwie kadencje. Friedrich przez wiele lat był również zwierzchnikiem bawarskich luteranów. W związku z przejściem w stan spoczynku bawarski Synod wybrał nowego biskupa, którym został ks. prof. Heinrich Bedford-Strohm. Wprowadzenie w urząd biskupa odbyło się w Święto Reformacji w Norymberdze w kościele św. Wawrzyńca.

Wprowadzenie bp. Ulricha w urząd zwierzchnika VELKD odbyło się w kościele św. Gertrudy w Magdeburgu/Salbke. Introdukcji dokonał bp Friedrich Weber z Ewangelicko-Luterańskiego Kościołą Brunszwiku, bp Munib A. Younan, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, bp Alex G. Malasusa z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Tanzanii oraz odchodzący biskup Johannes Friedrich. Kadencja biskupa Ulricha potrwa trzy lata. Ulrich jest z urzędu przewodniczącym Konferencji Biskupów VELKD oraz kieruje pracami Niemieckiego Komitetu Narodowego Światowej Federacji Luterańskiej.

Oprócz wyborów nowego biskupa Synod w Magdeburgu zajmował się problemami i wyzwaniami związanymi z misją Kościoła. Synodałowie wysłuchali kilku referatów, podejmujących tematykę misji w wielokulturowym oraz wieloreligijnym społeczeństwie. Gościem synodu był m.in. norweski teolog luterański ks. dr Kjell Birger Nordstokke, zajmujący się misjologią w Kościele Norwegii oraz Światowej Federacji Luterańskiej.

Synod przyjął również nową agendę ordynacyjną na duchownych, świeckich predykantów, członków synodu oraz na wprowadzenie w urząd biskupa. Agenda i zawarte w niej formularze liturgiczne są identyczne z tymi, jakie zaaprobowało zgromadzenie Unii Kościołów Ewangelickich (UEK), do której obok Kościołów luterańskich, należą również Kościoły ewangelicko-unijne i reformowane. Tym samym, po raz pierwszy w historii Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), do którego należy zarówno VELKD, jak i UEK (w sumie 22 Kościoły krajowe) istnieje możliwość używania jednolitej agendy liturgicznej na ważne uroczystości kościelne. Uchwała Synodu wymaga jeszcze potwierdzenia ze strony Konferencji Biskupów VELKD.

Podczas Synodu poruszane były również kontrowersyjne tematy, w tym zmiany w pragmatyce służbowej dla duchownych. Synod VELKD zaakceptował dla całego Kościoła pragmatykę służbową opracowaną przez EKD. Odrzucił również wniosek konserwatywnych delegatów, aby zmienić dla VELKD brzmienie paragrafu 39, który umożliwia zamieszkanie na plebanii duchownych, żyjących w zarejestrowanych związkach partnerskich z osobami tej samej lub innej płci.

Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie
Zmiany u niemieckich luteranów  

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama