Czas odnowić ewangelizacyjny entuzjazm

Jedną z przeszkód w ewangelizacji jest kryzys wiary, odczuwany nie tylko na Zachodzie, ale w znacznej części ludzkości. Trzeba odnowić entuzjazm przekazywania wiary, prowadząc nową ewangelizację wspólnot i krajów o dawnej chrześcijańskiej tradycji, by odkrywać na nowo radość z tego, że wierzymy - przekonuje papież w orędziu na Światowy Dzień Misyjny

Od czasu Soboru Watykańskiego II, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców świata, liczniejsi stali się też ci, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Dlatego tym pilniejsze jest wezwanie przez Sobór do ewangelizacji narodów i zwrócenie przezeń uwagi na misyjną naturę Kościoła, co stale pogłębiano w posoborowym nauczaniu papieskim. Podkreśla to Benedykt XVI w ogłoszonym 25 stycznia, a noszącym datę uroczystości 6 stycznia, orędziu na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października, w tym roku 21 października. Tym razem zbiega się on z 50-leciem rozpoczęcia Soboru, pierwszego z tak licznym udziałem ojców soborowych pochodzących z krajów misyjnych, a także z otwarciem Roku Wiary i z Synodem Biskupów o nowej ewangelizacji. Hasło Dnia Misyjnego pochodzi z listu apostolskiego Porta fidei, ogłaszającego Rok Wiary: „Powołani, aby ukazywać blask Słowa prawdy”.

W orędziu na tegoroczny Dzień Misyjny Papież przypomina pilną potrzebę głoszenia dziś Chrystusowej Ewangelię wszystkim narodom ziemi. Zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność spoczywającą w tym względzie na wszystkich biskupach, a także na zadania, jakie mają na tym polu zakony i ruchy kościelne. Wyraża nadzieję, że Rok Wiary i tegoroczny Synod Biskupów o nowej ewangelizacji sprzyjać będą rozwijaniu misyjnej współpracy. Jedną z przeszkód w ewangelizacji jest bowiem kryzys wiary, odczuwany nie tylko na Zachodzie, ale w znacznej części ludzkości. Trzeba odnowić entuzjazm przekazywania wiary, prowadząc nową ewangelizację wspólnot i krajów o dawnej chrześcijańskiej tradycji, by odkrywać na nowo radość z tego, że wierzymy. Centralny punkt głoszenia Ewangelii jest zawsze ten sam: kerygmat o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia świata, o miłości Boga do każdego człowieka – zaznacza Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»