Śpiewają na chwałę Boga

Każdy z tych wykonawców robi to na swój sposób i zgodnie z tradycją własnego Kościoła. W Bielsku-Białej również zagrają i zaśpiewają inaczej, ale z tą samą intencją: by podzielić się z publicznością prawdą o radości duszy, która spotka się z Bogiem.

Już 16 kwietnia – rozpocznie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeski­dziu – Sacrum in Musica. To eku­meniczne święto sztuki potrwa do 19 kwietnia.

Listę tegorocznych gości otwie­ra Alicja Majewska, która wraz z kompozytorem Włodzimierzem Korczem, Markiem Bałatą oraz Biel­ską Orkiestrą Festiwalową i chórem „Resonans con tutti”. W programie inauguracyjnego koncertu w biel­skim kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka znajdą się „Pieśni sakralne” czyli utwory z najnowszej płyty Alicji Majewskiej, śpiewane m. in. do wierszy Karola Wojtyły.

W kolejnym dniu w Domu Mu­zyki Bielskiego Centrum Kultury koncert muzyki żydowskiej będzie okazją do wysłuchania dwóch mo­skiewskich zespołów: męskiego chóru moskiewskiej Synagogi Chó­ralnej Zimrah oraz klezmerskiej grupy Yosef Kapele. Solistą będzie Finkelstein Baruch Ben Yankel -wokalista o rozległej skali głosu, obejmującej dwie i pół oktawy, który zrezygnował z występów na scenach operowych i związał swoje życie i śpiew z religią i tra­dycją żydowską.

Festiwalowe spotkanie z mu­zyką starocerkiewną w środę 18 kwietnia w ewangelickim koście­le Zbawiciela wypełni Valaam Clo-ster Chants - męski chór cerkiew­ny z klasztoru na wyspie Wałaam, na jeziorze Ładoga, gdzie po latach nieobecności mnichów obecnie od­radza się zakonna wspólnota.

W finałowym koncercie mu­zyki gospel wystąpią goście z Londynu: The Adventist Vocal Ensemble, czyli kierowany przez Kena Burtona chór AVE, znany z licznych nagrań telewizyjnych, często towarzyszący modlitwom w katedrze westminsterskiej. Tradycyjnie po koncercie muzyki żydowskiej we wtorek 17 kwietnia w Galerii Środowisk Twórczych BCK otwarta zostanie wystawa sztuki sakralnej. Tym ra­zem jej komisarz Piotr Czadankiewicz zaprasza na spotkanie z ikoną.

KolJewish Zimrah Choir at an event in London

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama