Lenin na cenzurowanym

Patriarchat Moskiewski wezwał do osądzenie dzieł Lenina

Protojerej Wsiewołod Czaplin jest jedną z ważnych publicznych twarzy rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.  Jest przewodniczącym synodalnego Wydziału ds. relacji Kościół – państwo oraz odpowiada za kontakty Cerkwi z mediami. Dlatego słowa, wypowiedziane przez niego w czasie konferencji prasowej,  na temat potrzeby nowego odczytania i osądzenia ideologii bolszewizmu wzbudziły wielki rezonans medialny w Rosji.

Czaplin stwierdził wprost, że należy jeszcze raz przeczytać dzieła Lenina, Trockiego i innych przywódców bolszewickich pod kątem wpływu, jaki mogą nadal mieć na radykalizację nastrojów społecznych oraz wspieranie ekstremizmu politycznego. Czaplin stwierdził wprost, że nazizm został potępiony wraz z całą doktryną, kreującą wizerunek wroga i propagującą nienawiść do wielu grup społecznych i narodowych.  Natomiast dziedzictwo bolszewizmu nigdy nie zostało poddane podobnej ocenie , chociaż inspirowało do zbrodni i eksterminacji całych grup społecznych.  

Rehabilitowaliśmy ofiary „czerwonego terroru”, ale jego intelektualnych źródeł nigdy nie potępiliśmy, zaznaczył protojerej Czaplin.  Dlatego zatruwają one do dzisiaj Rosję, wspierając postawy ekstremistyczne, budujące na nienawiści wobec innych. Czaplin zaznaczył, że swoje krytyki bolszewizmu nie chciałby przenosić wprost na członków komunistycznej partii Rosji, wśród których – jak zaznaczył – jest wielu ludzi wierzących. Cerkwi jest bliskie poszukiwanie sprawiedliwości społecznej, ale chciałaby, aby było ono budowane na innych wartościach, aniżeli doktryna bolszewicka.

Ta wypowiedź jest pierwszym głosem ze strony ważnego przedstawiciela rosyjskiego prawosławia na temat ostatecznego odrzucenia dziedzictwa leninizmu w życiu publicznym i intelektualnym Rosji. Z pewnością można ją odbierać także jako głos w powracającej debacie, co dalej zrobić z mumią Lenina, która znajduje się na Placu Czerwonym w Moskwie. Cerkiew jest zdania, aby ciało, zresztą zgodnie z życzeniem Lenina, pochować w St. Petersburgu. Obrońcami mumii są przede wszystkim środowiska związane z partią komunistyczną oraz radykalne ugrupowania „nowej lewicy”, które odwołują się do myśli Lenina z okresu rewolucji bolszewickiej i wojny domowej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama