Patriarchat Moskiewski nie jedzie na Sobór

Patriarchat Moskiewski nie jedzie na Sobór Wszechprawosławny, jaki ma odbyć się w dniach 19-26 czerwca na Krecie - wynika z opublikowanego dziś stanowiska Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP).

Proponuje on patriarsze Konstantynopola przesunięcie w czasie tego zgromadzenia i kontynuowanie przygotowań do niego, tak aby mogły w nim wziąć udział wszystkie Kościoły prawosławne.

Wcześniej RKP chciał zwołania 10 czerwca Wszechprawosławnej Konferencji Przedsoborowej w celu przedyskutowania zastrzeżeń poszczególnych Kościołów do treści dokumentów, przygotowanych na soborowe obrady. Patriarchat Konstantynopola odrzucił jednak taką możliwość, podkreślając, że wszelkie wątpliwości i poprawki będzie można zgłaszać podczas prac soboru.

Cztery lokalne Kościoły prawosławne (patriarchaty Antiocheński, Gruziński, Serbski i Bułgarski) już wcześniej zgłaszały propozycję odłożenia w czasie soboru, a trzy z nich (Antiocheński, Gruziński i Bułgarski) zapowiedziały, że nie wezmą udziału w soborze, gdy nie odbędzie się konferencja przedsoborowa, o którą wystąpił Patriarchat Moskiewski.

W tej sytuacji - stwierdza Święty Synod RKP - nie ma niezbędnych warunków do zwołania soboru, które wymaga zgody zwierzchników wszystkich autokefalicznych Kościołów prawosławnych. Dlatego RKP wspiera propozycję czterech wymienionych wyżej patriarchatów, by odłożyć w czasie zwołanie soboru, a gdy nie zostanie ona przyjęta przez patriarchę Konstantynopola i sobór na Krecie się jednak odbędzie, to Patriarchat Moskiewski nie wyśle na jego obrady swej delegacji.

«« | « | 1 | » | »»