Ukraina: Dialog religii z władzami

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych pozytywnie oceniła niedawne spotkania z prezydentem i wicepremierem Ukrainy.

Opowiedziała się za dalszym regularnym dialogiem z władzami politycznymi. Rada, w skład której wchodzą zwierzchnicy lub pełnomocni przedstawiciele wyznań religijnych Ukrainy, w tym również Kościoła rzymskokatolickiego, zebrała się przedwczoraj w Kijowie.

Podczas spotkania omówiono sprawę zmian w ustawie o wolności sumienia i organizacjach religijnych, zaproponowanych celem dostosowania się przez Ukrainę do wymogów Rady Europy. Potwierdzono wyrażoną już wcześniej opinię, że wprowadzanie zmian nie byłoby celowe, gdyż w obecnej chwili wspomniana ustawa gwarantuje pokój międzyreligijny na Ukrainie. Rada Kościołów i Organizacji Religijnych skierowała też apele do prezydenta kraju i do burmistrza Kijowa o przeciwstawienie się publicznym akcjom propagującym homoseksualizm.

«« | « | 1 | » | »»