Nie rynek nam pomoże, ale praca

Wspólnym apelem do mieszkańców naszego kontynentu o ufność i nadzieję w obliczu kryzysu zakończyło się w Lizbonie III Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Tematem obrad był kryzys gospodarczy i ubóstwo.

Uczestnicy forum zwracają uwagę, że tytułowy kryzys ma charakter naprawdę poważny, a jego skutki to przede wszystkim bezrobocie oraz brak perspektyw i nadziei. Jest to jednak okazja do przypomnienia o duchowych i moralnych podstawach współistnienia, o czym mówi społeczne nauczanie Kościoła. Chodzi zwłaszcza o przywrócenie człowiekowi podmiotowości jako Bożemu stworzeniu, co stanowi również podstawę jego relacji do innych ludzi. Jest to istotne w kontekście szerzącej się sekularyzacji i materializmu. Kryzys bowiem ma swój wymiar moralny i kulturowy, ale głębiej także antropologiczny i duchowy. Stąd potrzeba powrotu do podstaw chrześcijańskiej wiary, na której należy budować społeczeństwo jako wspólnotę służebną wobec człowieka.

„Jeśli Europejczycy chcą wyjść z kryzysu, muszą zrozumieć, że konieczna jest zmiana stylu życia – czytamy w ekumenicznym przesłaniu. – Muszą nadać sens działalności gospodarczej, wychodząc od integralnej wizji człowieka i jego godności”. Autorzy przypominają w tym kontekście tradycję chrześcijańskiej ascezy, której nieodłącznymi elementami były post i jałmużna. Wskazują również na potrzebę dania pracy pierwszeństwa w procesie gospodarczym. Stąd istotna rola inicjatyw na rzecz tworzenia miejsc godnej pracy oraz przeciwdziałania korupcji i wyzyskowi. Uczestnicy Forum Katolicko-Prawosławnego opowiadają się także przeciwko magicznemu rozumieniu rynku oraz za większą troską o środowisko naturalne.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama