Patriarcha Cyryl I: Chrońcie wiarę

Chrońcie tę wiarę, pamiętajcie o wielkiej sile modlitwy i wielkiej sile wspólnego przebywania w świątyni, wychowujcie swoje dzieci w tej wierze - apelował patriarcha Cyryl do wiernych prawosławnych licznie zgromadzonych 18 sierpnia w cerkwi Trójcy Świętej w Hajnówce. Przedtem odwiedził ławrę supraską.

Jako „anioła rosyjskiej Cerkwi” i „anioła rosyjskiej ziemi" witał 18 sierpnia w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu patriarchę Cyryla I, biskup supraski Grzegorz. Patriarcha przybył do monasteru zasłużonego dla kultury i duchowości wschodniej, witany serdecznie przez tutejszych mnichów, z archimandrytą Andrzejem oraz wiernymi miejscowej parafii. Biskup Grzegorz wyraził życzenie, aby w niedalekiej przyszłości patriarcha Cyryl dokonał konsekracji nieukończonej jeszcze cerkwi.

Patriarcha wspominał, jak przed 25 laty gościł na Białostocczyźnie i widział wówczas plany odnowienia ławry supraskiej, podziwiał efekty prac. Dziękował obecnemu na uroczystości abp. Sawie, metropolicie Warszawy i całej Polski za to, że podjął dzieło odnowy monasteru.

Po uroczystości w cerkwi patriarcha zszedł do jej podziemi, aby pomodlić się przy grobowcu abp. Mirona, który zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Następnie przeszedł do cerkwi św. Jana Teologia, gdzie oddał cześć kopii ikony Matki Bożej Smoleńskiej, której inną kopie przywiózł w darze Kościołowi katolickiemu w Polsce.

Na zakończenie wizyty, na zrekonstruowanej maszynie z czasów Gutenberga, patriarcha Cyryl dokonał wydruku pierwszej karty „Ewangelii pouczającej”, czyli zbioru XVI-wiecznych kazań. Pierwszego wydruku w 1569 roku dokonał w Supraślu Iwan Fiodorow, który także przybył z Moskwy.

***

Po południu patriarcha Moskwy i całej Rusi odwiedził cerkiew Trójcy Świętej w Hajnówce, gdzie licznie zgromadzili się wierni.

Po powitaniu go przez miejscowego proboszcza ks. mitrata Michała Nieigerewicza zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) wyraził radość ze spotkania z wiernymi, podkreślając, że to właśnie ludzie wierzący są największą ozdobą każdej świątyni. „Naród wierzący, który kocha swoją świątynię, modli się, pamięta o swojej wierze, tworzy żywą społeczność chrześcijańską” – powiedział mówca. Dodał, że wychodząc z cerkwi człowiek wierzący czuje błogosławieństwo Boże.

Patriarcha przyznał, że czasem trudno jest wypełniać obowiązki, jakie nakłada na człowieka wiara chrześcijańska, chodzić do cerkwi, ale zapewnił, że Bóg nigdy nie pozostaje dłużny człowiekowi. "Za wszystko, co uczynimy, nawet te najmniejsze uczynki, Bóg oddaje stukrotnie, a to wspaniałe współdziałanie człowieka i Boga podtrzymuje wiarę w sercach ludzi" – podkreślił hierarcha prawosławny, dodając, że to właśnie w Kościele człowiek uzyskuje dar Ducha Świętego. I wychodzi do świata wzmocniony.

"Byłem głęboko poruszony tym spotkaniem i chcę wam powiedzieć: chrońcie tę wiarę, pamiętajcie o wielkiej sile modlitwy, o wielkiej sile wspólnego przebywania w świątyni, wychowujcie swoje dzieci w tej wierze, twórzcie świat wokół siebie" – apelował patriarcha. Zaznaczył, że cieszy go, iż „w Polsce wiele się zmieniło i dzisiaj rzymskokatolicy i prawosławni żyją w pokoju, tym samym umacniając w społeczeństwie pokój, który jest koniecznym warunkiem do błogosławieństwa każdego narodu i państwa”. „Niech tak będzie dalej” - życzył mówca.

Na pamiątkę pobytu w Hajnówce zwierzchnik RKP podarował cerkwi obraz Włodzimierskiej Ikony Matki Boskiej. Sam również otrzymał od parafian obraz oraz statuetkę żubra – symbol regionu.

W spotkaniu modlitewnym w pięknej, nowoczesnej cerkwi Trójcy Świętej w Hajnówce uczestniczył m.in. związany z tym regionem były marszałek Sejmu, premier i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama