W gąszczu tajemniczych znaków

Jest okazja, by głębiej zrozumieć świat Cerkwi prawosławnej oraz kulturę żydowską.

Wrocław. Na bezpłatne warszta­ty języka cerkiewnosłowiańskiego i hebrajskiego zaprasza Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Te pierwsze prowadzone są przez ks. Stanisła­wa Stracha w parafii prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy przy ul. św. Mikoła­ja we Wrocławiu, drugie - przez Tomasza Dudę ze Studium Kultury i Języków Żydowskich U Wr w sto­łówce koszernej przy ul. P. Włod­kowica 2 (pierwsze spotkanie 23 października o 16.00).

- Zajęcia organizowane są przede wszyst­kim z myślą o ludziach, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem hebrajskim, lecz sta­ram się, by ci, dla których alfabet nie stanowi już żadnych tajemnic, również dowiedzieli się podczas warsztatów czegoś interesującego - wyjaśnia T. Duda.

- Mają one przede wszystkim dostarczać narzędzi i być inspiracją do dal­szej nauki języka oraz poznawa­nia kultury żydowskiej. Oczywi­ście pięć planowanych spotkań to zbyt mało, by nauczyć się języ­ka, ale mogę obiecać, że każdy - jeśli będzie tylko chciał - pozna alfabet i podstawowe hebrajskie zwroty.

Zapisy na oba warsztaty przyj­mowane są pod adresem biuro@fundacja4wyznan.pl.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama