Czego Bóg od nas oczekuje?

W niedzielę w konkatedrze na Kamionku rozpoczynają się warszawskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego tegoroczne hasło to: "Czego Bóg od nas oczekuje?"

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to cykliczne święto ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc.

Każdego roku inny kraj wybiera hasło przewodnie i przygotowuje program liturgiczny Tygodnia. Tegoroczne hasło zaproponowane przez Indie to pytanie proroka Micheasza - "Czego Bóg od nas oczekuje?".

"To ważny dla każdego chrześcijanina fragment biblijnego tekstu. Bo też trudno wyobrazić sobie, by ktokolwiek z nas nie pytał siebie samego +Czego Bóg od nas oczekuje+" - powiedział przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła polskokatolickiego.

"Chcemy szukać tej odpowiedzi w kontekście Roku Wiary, przeżywanym obecnie w Kościele katolickim" - dodał ks. Mateusz Matuszewski z Referatu ds. Jedności Chrześcijan Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Jak zaznaczył, Tydzień Jedności to czas, kiedy "wędrujemy do chrześcijańskich miejsc modlitwy, by razem z innymi braćmi w tej samej wierze, ponowić błaganie o wypełnienie się prośby Zbawiciela, aby Jego uczniowie byli jedno".

Od tego roku nowym miejscem spotkań w ramach Tygodnia Jedności będzie kościół konkatedralny na warszawskim Kamionku. Tam w niedzielnej mszy św., która zainauguruje obchody Tygodnia Modlitw, wezmą udział duchowni i wierni z innych Kościołów i Wspólnot wyznaniowych; nabożeństwu będzie przewodniczył ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, a kazanie wygłosi pastor Piotr Gaś, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne celebrowane będzie w warszawskiej bazylice katedralnej św. Floriana w niedzielę, 20 stycznia. Podczas mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem abp. Hosera, kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła prawosławnego.

Tradycyjnie, ostatnia liturgia ekumeniczna zostanie odprawiona w ostatnią niedzielę stycznia w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Mszy świętej koncelebrowanej będzie przewodniczyć bp Marek Solarczyk, a kazanie wygłosi bp Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Organizatorami Tygodnia są: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna.

Polska Rada Ekumeniczna została zarejestrowana w 1946 r., tj. jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów. W jej skład wchodzą Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów w RP oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Polskie Towarzystwo Biblijne.

Rada ds. Ekumenizmu istnieje przy Konferencji Episkopatu Polski od 1966 r. (wcześniej jako komisja). W 1974 r. powołano Komisję Mieszaną Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej; obecnie jest to Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Obu gremiom przewodniczy bp Tadeusz Pikus, sufragan archidiecezji warszawskiej

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Leon XIII w 1897 roku w encyklice Satis cognitum zarządził, aby w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy.

Zaproponowany w 1908 roku przez ks. Paula Wattsona Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony zawsze w styczniu, między 18 stycznia - dniem niegdyś wspominającym św. Piotra, a 25 stycznia - dniem upamiętniającym św. Pawła, tj. dwóch głównych apostołów, którzy charakteryzują dwa prądy chrześcijaństwa: katolicyzm i ewangelizm.

 

«« | « | 1 | » | »»