Dzisiejsi pionierzy ekumenizmu

Byli anglikanie, którzy w ostatnich latach przyjęli wiarę katolicką, stali się dla świata świadkami odwagi w poszukiwaniu prawdy i w dążeniu do widzialnej jedności Kościoła. Są oni pionierami ekumenizmu – powiedział abp Gerhard Müller z okazji pierwszej rocznicy powstania ordynariatu dla byłych anglikanów w Stanach Zjednoczonych.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary gościł w głównej siedzibie ordynariatu w Houston. Przyznał, że dla wielu członków tej nowej struktury nawrócenie na katolicyzm wiązało się z osobistym poświęceniem i oznaczało krok w nieznane. W jego przekonaniu ich ofiara ma jednak wielkie znaczenie dla całego Kościoła. Pokazuje bowiem, jak przy zachowaniu pełnej jedności można korzystać z bogactw innych tradycji chrześcijańskich.

Nowy prefekt watykańskiej dykasterii wyznał, że z czasem coraz bardziej się przekonuje, jak bardzo Papieżowi zależy na tym przedsięwzięciu. Byłych anglikanów zachęcił, aby pielęgnowali w sobie kulturę komunii i to nie tylko na najwyższym szczeblu, dbając o jedność z Papieżem, ale również na szczeblu lokalnym, w odniesieniu do miejscowych biskupów i parafii. Tylko w ten sposób wasze świadectwo będzie oczywiste dla wszystkich – powiedział abp Müller.

«« | « | 1 | » | »»