Nie można przemilczać terroryzmu w Afryce

Do niedawnego krwawego zamachu na kościół katolicki, dokonanego 5 maja w tanzańskim mieście Arusza, nawiązał na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.

Abp Francis Chullikatt złożył 13 maja w Nowym Jorku oświadczenie przy okazji debaty Rady Bezpieczeństwa o walce z terroryzmem w Afryce. „Stolica Apostolska – stwierdził jej przedstawiciel – potępia wszelkie formy terroryzmu, a zwłaszcza odrzuca manipulowanie religią dla usprawiedliwienia ataków na niewinnych ludzi”.

„Kiedy dokonuje się aktów terrorystycznych w imię religii, wierzący i ich zwierzchnicy winni stanowczo przypominać, że przemoc w jej imię jest naprawdę «wypaczeniem religii i przyczynia się do jej destrukcji», jak mówił Benedykt XVI na spotkaniu międzyreligijnym w Asyżu 27 października 2011 r. Zwierzchnicy religijni i ich wspólnoty muszą odegrać ważną rolę w walce z fałszywymi teoriami terrorystów oraz w kultywowaniu wzajemnego zrozumienia i poszanowania między ludami i wspólnotami w dziedzinie kulturalnej, społecznej i religijnej”. Ponadto abp Chullikatt wskazał na potrzebę troski o ofiary terroryzmu. Podkreślił, że terroryzm należy zwalczać z poszanowaniem praw człowieka i zasad legislacji, unikając odpowiadania nań dalszym szerzeniem przemocy. Skrytykował też przemilczanie przez polityków i media aktów przemocy dokonywanych w Afryce, co Stolica Apostolska piętnuje jako sprzeczne z powszechną ludzką godnością i równością.

Watykański dyplomata przytoczył także wezwanie do zwyciężania zła dobrem, wystosowane przez Papieża Franciszka po niedawnym zamachu w Bostonie. Przypomniał zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w walkę z terroryzmem nie tylko przez potępianie go, ale także popieranie dialogu oraz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| TERRORYZM

Reklama

Reklama

Reklama