Moskwa: Spotkanie poświęcone rodzinie

W Moskwie dobiegło końca Międzynarodowe Forum pod hasłem „Rodzina wielodzietna przyszłością ludzkości”. Spotkanie zorganizowała Fundacja św. Andrzeja Pierwszego Powołanego we współpracy z innymi organizacjami prawosławnymi Rosji.

Pierwszy dzień obrad w Państwowym Pałacu Kremlowskim otworzył patriarcha Cyryl. Po sesji plenarnej odbyły się posiedzenia okrągłych stołów skoncentrowane wokół problematyki Forum. Wielu prelegentów na sesjach plenarnych oraz w trakcie okrągłych stołów przedstawiało opłakany stan troski o rodzinę w wielu krajach świata oraz próby przeciwstawienia się najnowszym tendencjom, wypaczającym zasady życia rodzinnego. Na pytanie, jak pomóc rodzinie w sytuacji sekularyzacji i kryzysu wiary, ataku na tradycyjne wartości chrześcijańskie, odpowiedział Włoch Stefano Genarini. Jest on odpowiedzialny za Drogę Neokatechumenalną w Polsce.

„Wielu ludzi przeżywa swoją wiarę na poziomie religijności naturalnej – stwierdził Gennarini. – Nie mają siły wewnętrznej do akceptowania drugiego człowieka z jego błędami, grzechami. Nie są w stanie wejść w małżeństwo, które ma trwać całe życie. Realizuje się, to, o czym mówił Sartre, że drugi jest piekłem. Widzimy konieczność ewangelizacji, wtajemniczenia, inicjacji chrześcijańskiej, aby stopniowo uleczyć ludzi i prowadzić ich do prawdziwej wiary, posiadania wewnętrznej siły życia wiecznego, która pozwala przebaczać i trwać w rodzinie, żyjącej w jedności” – dodał na moskiewskim spotkaniu ten bliski współpracownik Kiko Argüello.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama