Patriarchat krytykuje legalizację homozwiązków

Ostrą krytykę patriarchatu moskiewskiego wywołała decyzja Sądu Najwyższego USA o zalegalizowaniu we wszystkich stanach tego kraju związków jednopłciowych. Zrównała ona tym samym ich status ze związkiem małżeńskim mężczyzny i kobiety.

Wypowiadając się w imieniu patriarchatu przewodniczący jego Wydziału ds. Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem ks. Wsiewołod Czaplin nie omieszkał wykorzystać tego faktu do zaatakowania przy okazji zachodniego modelu demokracji.

Ks. Wsiewołod Czaplin zaalarmował Rosjan, zwłaszcza, jak się wyraził, tych „zapatrzonych w amerykański model wartości i demokracji”, aby zwrócili uwagę na niemożność połączenia tego modelu z przywiązaniem do tradycyjnych wartości. Wskazał na słowa jednego z sęziów Sądu Najwyższego USA, który zdenifniował małżeństwo jako związek dwojga osób mogących wyrazić swoje uczucia niezależnie od swej płci. Protojerej Czaplin podkreślił, że stoi to w całkowitej sprzeczności z definicją malżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Dodał, że związek małżeński mężczyzny i kobiety nie stanowi wyłącznie konstrukcji prawnej, ale ma ustanowioną przez Boga naturę, nie jako przestrzeń do realizacji określonych praw, ale jako miejsce, w którym mężczyzna i kobieta przekazują życie, a następnie wychowują wydane na świat dzieci. Ks. Czaplin wyraził obawę, że zadekretowany ostatnio model związku jednopłciowego państwo amerykańskie zechce zafundować pozostałym krajom świata.

«« | « | 1 | » | »»