Przeszkody na drodze do soboru prawosławia

Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ze sceptycyzmem wyraził się o możliwości zwołania Powszechnego Soboru Prawosławnego w planowanym czasie. Według metropolity Hilariona, wiele przeszkadza temu, by mógł się on odbyć w Stambule w 2016 r.

Zdaniem oficjalnego przedstawiciela patriarchatu moskiewskiego przeszkodą do zwołania Soboru są konflikty między lokalnymi Kościołami prawosławnymi. Jedną z kwestii spornych jest nieuznawanie przez szereg lokalnych wspólnot prawosławnych legalności statusu zwierzchnika prawosławia Czech i Słowacji. Z przygotowanych ośmiu dokumentów soborowych udało się uzgodnić jedynie trzy. Między lokalnymi Kościołami prawosławnymi nie ma pełnej zgody w sprawie zasad pracy, funkcjonowania i przyjmowania końcowych postanowień Soboru. Metropolita Hilarion Ałfiejew podkreślił gotowość rosyjskiego prawosławia do udziału w przygotowaniach do Soboru, jak i w jego obradach, bez względu na piętrzące się trudności. Według niego do rozwiązania pozostaje jeszcze wiele problemów, o których w listach do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja wielokrotnie wspominał patriarcha moskiewski Cyryl.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PRAWOSŁAWIE

Reklama

Reklama

Reklama