Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

22. Diakonia Kościoła. Kościół powołał także "DIAKONIĘ KOŚCIOŁA," diakonie diecezjalne i diakonie parafialne, które zajmuje się pracą charytatywną w Kościele, w Diecezji, w Parafii. Pierwszym Prezesem "Diakonii" w Polsce został wybrany przez Synod Kościoła od 1 stycznia 2000 r. Ks. Biskup - Senior Dr JAN SZAREK, a Dyrektorem Generalnym pani Wanda Falk. Obecnie od kwietnia 2005 r. Prezesem Diakonii Polskiej jest Ks. Biskup Ryszard Bogusz. Także Diecezje posiadają Diakonie Diecezjalne.

23. Diakonat. W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny polski Dom Macierzysty Żeńskiego Diakonatu Ewangelickiego "Eben-Ezer" (1 Sm 4,1:”Aż dotąd pomagał nam PAN”) założonego, przez ks. seniora Karola Kulisza w roku 1923 (Męczennika obozu koncentracyjnego w Buchenwald), na czele, którego stoi od dnia 5 kwietnia 1981 r. Siostra Przełożona Lidia Gotschalk. Aktualnie dyrektorem jest Ks. Emil Gajdacz, a duszpasterzem Diakonatu jest od 27 sierpnia 2006 r. ks. proboszcz Marek Londzin. Siostry diakonise wyświęcone przez Biskupa Kościoła zajmują się głównie pracą charytatywną, diakonijną i ewangelizacyjną.

24. Domy opieki oraz domy wypoczynkowe. Kościół posiada domy opieki dla dorosłych: Dzięgielów, Bielsko-Biała, Bytom - Miechowice, Zagórów, Chylice k. Warszawy, Węgrów i Mikołajki.
W miejscowościach wczasowo - turystycznych znajdują się także domy gościnne, wypoczynkowe i wczasowe: "Betania" w Wapienicy (Bielsko-Biała), Dom Rekolekcyjny im. Biskupa Juliusza Burschego w Wiśle Uzdrowisku, w Wiśle - Jaworniku, w Istebnej, w Salmopolu k. Szczyrku, oraz w Mikołajkach i w Sorkwitach na Mazurach.

25. Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa (króla szwedzkiego) jest organizacją zajmującą się niesieniem pomocy materialnej diasporze kościelnej. Prezesem Bratniej Pomocy im. G.A. w Polsce od czerwca 2004 r. jest ks. proboszcz Tadeusz Makula z Żor (diecezja katowicka).

26. Wydawnictwo "Augustana", którym kieruje Ks. redaktor Jerzy Below, wydaje dla Kościoła (http://www.zwiastun.com.pl/index.php?poz=4):

· czasopismo "ZWIASTUN EWANGELICKI" (dwutygodnik - Ks. Redaktor Jerzy Below, Magdalena Legendź),
· książki,
· kalendarze,
· podręczniki dla dzieci i młodzieży,
· śpiewniki,
· księgi liturgiczne.

Ponadto w innych wydawnictwach wychodzą m.in.:

· „Przegląd Ewangelicki” (Ks. Redaktor Jerzy Below),
· „Ewangelik” - Kwartalnik Diecezji Katowickiej (Redaktor Dr Jan Szturc),
· „Diaspora” - Rocznik Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej (Redaktor mgr Jolanta Buchholz - Warczyńska).
· "Rocznik Diecezjalny" Diecezji Wrocławskiej (Redaktor ks. Marcin Orawski)
· "Ewangelik Pszczyński (Ks. Redaktor Jan Badura),
· Kwartalnik misyjny "Warto", który ukazuje się od 6 lat wydawany przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (Redaktor mgr Bożena Giemza).

27. Działalność ekumeniczna i miedzynarodowa. Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej od samego początku, tzn. od 1947 r. jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie (ŚFL), od 1948 r. członkiem Światowej Rady Kościołów w Genewie (ŚRK) i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Jest także członkiem Konferencji Europejskich Kościołów w Genewie (KEK).
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama