Zmartwychwstanie wyznacza cel naszych pragnień

Zwycięstwo nad śmiercią, które dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa powinno się stać latarnią całego życia, która wyznacza kierunek naszych pragnień, nadziei, dążeń i celów – napisał w Orędziu Paschalnym arcybiskup białostocki i gdański Jakub.

Istotą świętowania Paschy jest to, że Chrystus który cierpiał, umarł na krzyżu i Zmartwychwstał, a przez to dał każdemu wierzącemu nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne. Przeżywanie nabożeństw wielkiego tygodnia pozwala zrozumieć sens odkupieńczego dzieła Chrystusa i przeżyć radość, która wypływa z przeżywanych w tych dniach wydarzeń – napisał hierarcha prawosławny.

Wszystko co robimy, winniśmy robić przez pryzmat przyszłego zmartwychwstania. W ten sposób wszystkie nasze uczynki i dzieła będą nacechowane miłością, będą miłe Bogu i będą prowadzić do życia w Królestwie wieku przyszłego – zauważa arcybiskup Jakub - człowiek żyje zgodnie z chrześcijańskimi zasadami i chrześcijańską moralnością jedynie wtedy, gdy wierzy w życie wieczne. Natomiast odpowiedzialność za swoje czyny w perspektywie życia przyszłego jest gwarantem moralnego społeczeństwa. Poprzez właściwe ułożenie swojego własnego życia człowiek jest w stanie przemieniać najbliższych, otoczenie, a w ostateczności cały świat.

Zadaniem wierzących - pisze Arcybiskup w Orędziu - jest mówienie o tym wszystkim: naszym dzieciom, młodzieży, naszym bliskim i wszystkim napotkanym. Na tym właśnie polega chrześcijańskie wychowanie i misja.

«« | « | 1 | » | »»