Rumunia: Nowe regulacje prawne wobec duchownych

Prawosławni księża, którzy się rozwiedli, bądź jako wdowcy ożenili się powtórnie, nie będą mogli sprawować funkcji kapłańskich. O kościelnych porządkach w tej dziedzinie zadecydował ostatnio Synod Cerkwi rumuńskiej.

Tradycja prawosławna zezwala na święcenie żonatych mężczyzn, jednak wyklucza dla nich możliwości przewidziane tam wobec świeckich, jak właśnie rozwiązanie węzła małżeńskiego czy powtórny ożenek wdowców. Nieco łagodniejsze postępowanie przewidziano w przypadku księży, których opuściły żony. W tej dziedzinie rumuńska Cerkiew ma przeanalizować poszczególne przypadki, ewentualnie powierzając zawieszonym kapłanom inne funkcje kościelne.

«« | « | 1 | » | »»