Kard. Koch za nową debatą o ekumenicznym uznaniu urzędów kościelnych

„Musimy zastanowić się nad stopniowym uznaniem urzędów innych wyznań”.

Kardynał Kurt Koch zachęcił do dalszej debaty na temat postępów w ekumenizmie. „Musimy zastanowić się nad stopniowym uznaniem urzędów innych wyznań”, powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan podczas spotkania z przedstawicielami Wspólnoty Roboczej Kościołów Chrześcijańskich (ACK) 26 września w Rzymie.

Pochodzący ze Szwajcarii purpurat przypomniał stanowisko katolickie, według którego pojęcie Kościoła jest nierozerwalnie związane z Eucharystią. Jednocześnie nie wyraził zgody, aby w kwestii wzajemnego udziału ewangelików i katolików w Eucharystii kierować się regulacjami krajowymi. Uważa bowiem, że „nie jest żadnym rozwiązaniem, jeśli w takich sprawach miałaby decydować konferencja biskupów lub biskup”.

Nawiązując do upadku żelaznej kurtyny w Europie przed 30 laty kard. Koch powiedział, że ten przełom „w dłuższej perspektywie nie przyniósł korzyści dla ekumenizmu”. W tym kontekście wskazał na konflikt między Kościołami prawosławnymi Moskwy i Ukrainy. Wprawdzie Kościół katolicki prowadzi dialog z Kościołami prawosławnymi, to jednak Kościół rosyjski, jako największy narodowy Kościół prawosławny, nie uczestniczy obecnie w tym dialogu.

«« | « | 1 | » | »»