Bartłomiej I honorowym doktorem KUL

Świat dziś potrzebuje wspólnego świadectwa chrześcijańskiego, a nie kontynuowania podziałów - uważa patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I, który w piątek otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patriarcha powiedział na konferencji prasowej, że wyróżnienie przyznane przez katolicką uczelnię ma dla niego ogromne znaczenie i świadczy o dobrych relacjach między Kościołami prawosławnym i rzymsko-katolickim.

Jego zdaniem należy wzmocnić i przyspieszyć dialog teologiczny między tymi kościołami, bo - jak tłumaczył - "chrześcijaństwo nie może dalej tracić czasu".

"Jest tak wiele problemów dokoła nas w świecie, jest tyle nieszczęść, co powoduje, że świat potrzebuje dzisiaj wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Potrzebny nam jest dobry przykład współpracy, miłości, budowania wartości wśród ludzi. Trzeba uczynków. Kontynuacja i dalsze rozprzestrzenianie podziałów i różnic stanowi skandal, którego już nie jest w stanie znosić dzisiejszy świat" - powiedział.

Bartłomiej I podkreślił, że obecnie różne państwa, organizacje i instytucje "budują mosty" - rozmawiają, debatują, starają się stawić czoła problemom socjalnym dzisiejszych czasów. "O ile bardziej potrzeba jest dzisiaj działania ze strony nas, przedstawicieli Kościołów" - powiedział.

Senat KUL przyznał tytuł doktora honoris causa Bartłomiejowi I w uznaniu dla jego działań m.in. na rzecz pokoju i pojednania, wolności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie środowiska naturalnego.

"Jego świątobliwość patriarcha Bartłomiej I, oddając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście człowiekiem dialogu i nadziei, przekonanym, że historia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie słowo" - głosi uchwała Senatu.

W laudacji metropolita lubelski abp Józef Życiński podkreślił zasługi Bartłomieja I dla dialogu międzyreligijnego oraz dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną. "Jego posługa na pograniczu Europy i Azji może służyć w wielu dziedzinach jako wzorzec budowania pomostów" - powiedział metropolita.

Przypomniał, że Bartłomiej I jest zwierzchnikiem Kościoła liczącego 300 mln wyznawców prawosławia, a "w swej stolicy biskupiej znacznie częściej od dźwięku dzwonów z chrześcijańskich kościołów słyszy odgłos śpiewów płynących z minaretów".

"Niezrażony przeciwnościami ukazuje on, że dla ewangelicznego dialogu nie ma alternatywy, że Europie potrzeba duszy, którą przez stulecia ukazywało chrześcijaństwo, że zagrożenia niesione przez laicyzację są nieproporcjonalnie większe niż lęk przed dialogiem ekumenicznym" - zaznaczył abp Życiński.

Bartłomiej I w swoim wystąpieniu poświęconym znaczeniu dialogu międzyreligijnego przekonywał, że korzyści z niego płynące przewyższają ryzyko jego podejmowania. Jego zdaniem, choć słyszy się dziś często, że świat jest pogrążony w kryzysie, to jednak nigdy wcześniej w historii ludzie nie mieli szansy, by jedynie za pomocą spotkania i dialogu przeprowadzić tak wiele pozytywnych zmian dla tak wielu osób.

"Pomimo tego kryzysu, należy podkreślić, że nigdy nie doświadczaliśmy większej tolerancji dla poszczególnych tradycji, preferencji religijnych i specyfiki kulturowej niż obecnie" - powiedział patriarcha Konstantynopola.

Bartłomiej I (Dimitrios Archondonis) urodził się 29 lutego 1940 r. na należącej do Turcji wyspie Imbros. Przez trzy lata służył w armii tureckiej. W 1961 r. ukończył szkołę teologiczną na wyspie Chalki i został wyświęcony na diakona. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 r.

W latach 1963-68 studiował w Rzymie na Papieskim Instytucie Wschodnim, gdzie uzyskał doktorat. Studia kontynuował w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bosey koło Genewy (w Szwajcarii) i na Uniwersytecie Monachijskim w Niemczech.

Od 1973 roku jest biskupem, a od 1990 r. - metropolitą i dziekanem soboru biskupów. Przez osiem lat był zastępcą przewodniczącego Komisji "Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów. W 1991 roku został członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK i wkrótce, w tym samym roku, wybrano go patriarchą ekumenicznym.

Bartłomiej I wielokrotnie reprezentował Kościół prawosławny na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach teologicznych i ekumenicznych. Z jego inicjatywy w 1992 r. w Istambule odbyło się pierwsze spotkanie zwierzchników Kościołów prawosławnych.

W latach 1989-91 przewodniczył delegacji Patriarchatu Ekumenicznego, udającej się - zgodnie z wieloletnią tradycją - do Rzymu na uroczystości św. Piotra i Pawła, a już jako głowa swego Kościoła kilkakrotnie odwiedzał papieża Jana Pawła II. Bartłomiej I jest zaangażowany w rozwój dialogu z islamem i judaizmem. Wiele uwagi przywiązuje do spraw ochrony środowiska. Ma tytułu doktora honoris causa wielu uczelni teologicznych i świeckich w USA, Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama