Rumuński duchowny prawosławny tymczasowym sekretarzem generalnym ŚRK

Olav Fykse Tveit ustępuje ze stanowiska, gdyż został biskupem i zwierzchnikiem norweskich luteranów

Ks. Ioan Sauca z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego został tymczasowym sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów (ŚRK) na miejsce norweskiego pastora luterańskiego dr. Olava Fykse Tveita, który 31 marca opuści to stanowisko. Duchowny rumuński był dotychczas jego zastępcą ds. Programu Formacji Ekumenicznej i ds. działającego w ramach Rady Instytutu Ekumenicznego w Bossey koło Genewy.

59-letni obecnie pastor z Norwegii ustępuje ze swego urzędu przed zakończeniem drugiej kadencji, która wygasa z końcem br., gdyż 30 stycznia Krajowa Rada Kościoła Norwegii na swym posiedzeniu w Trondheim wybrała go na biskupa i swego zwierzchnika. 24 kwietnia zostanie on ordynowany na biskupa a w dwa dni później w katedrze w Nidaros obejmie oficjalnie swe nowe stanowisko, ale już 1 tegoż miesiąca przestanie pełnić po prawie 10 latach swe obowiązki w siedzibie ŚRK w Genewie, przekazując je swemu dotychczasowemu zastępcy.

Nowego sekretarza generalnego miano wybrać na posiedzeniu Komitetu Naczelnego ŚRK, które planowano przeprowadzić w dniach 18-24 marca. Przeniesiono je jednak na sierpień z powodu zagrożenia koronawirusem, powodując wzrost kosztów zarówno instytucjonalnych, jak i finansowych. W tej sytuacji Komitet Naczelny postanowił powołać tymczasowego sekretarza generalnego, który będzie piastował do stanowisko od kwietnia do przełożonego posiedzenia. Wtedy też na krótko powróci do Genewy pastor Tveit, aby przedstawić zebranym raport ze swej działalności.
„Ks. Sauca jest naszym wieloletnim kolegą, mającym dobre kwalifikacje na to stanowisko, udzielmy mu poparcia i módlmy się za niego na tym nowym urzędzie” – zaapelowała do członków Rady Agnes Abuom, moderatorka (przewodnicząca) Komitetu.

Nowy pełniący obowiązki sekretarza generalnego ŚRK urodził się 10 kwietnia 1956 w miejscowości Valea Mare w Banacie w zachodniej Rumunii. Ukończył seminarium teologiczne w Caransebeş w 1976 i Instytut Teologiczny w Sybinie w 1981, po czym w latach 1981-84 odbył studia doktoranckie w Instytucie Teologicznym w Bukareszcie. Następnie dokształcał się w Instytucie Ekumenicznym w Bossey w Szwajcarii (1984-85) i na Uniwersytecie w Birmingham w Anglii (1985-87), uzyskując tam doktorat z filozofii i teologii. Od 1984 do 1990 pracował w swym dawnym Instytucie w Sybinie w Departamentach Misji i Ekumenizmu i Poradnictwa Misyjnego.

W 1988 przyjął święcenia diakonatu i w rok później kapłańskie. W latach 1990-94 był doradcą patriarszym ds. mediów, oświaty i stosunków zewnętrznych w swoim Kościele, po czym przeszedł do pracy w Światowej Radzie Kościołów w Genewie, gdzie od 1998 do 2001 był profesorem misjologii i teologii ekumenicznej w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, afiliowanym do Uniwersytetu Genewskiego. W 2001 został dyrektorem tej placówki. Od stycznia 2017 jest zastępcą sekretarza generalnego ŚRK, pozostając nadal na stanowisku profesora i dyrektora Instytutu w Bossey.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama