Wręczono Śląskie Szmaragdy

Folklorystka Prof. Dorota Simonides oraz b. wicemarszałek Senatu Marcin Tyrna zostali wyróżnieni w niedzielę Śląskimi Szmaragdami - nagrodami śląskiego Kościoła luterańskiego - podczas centralnego nabożeństwa reformacyjnego w Katowicach.

Nagrody są przyznawane ludziom wznoszącym się ponad podziały religijne, narodowościowe i kulturowe. W niedzielę przypada Święto Reformacji - jedyne oryginalne święto ewangelickie. Nawiązuje bezpośrednio do wywieszenia w 1517 roku przez Marcina Lutra 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Wydarzenie to dało początek dyskusji nad odnową Kościoła i zainicjowało rozłam w Kościele zachodnim.

Jak podkreślał zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego bp Tadeusz Szurman, obchody tego święta to nie tylko spojrzenie w odległą przeszłość, ale też prośba o odnowę duchową dla współczesnych wiernych. Mówił też o zbliżaniu w wielu obszarach ewangelików, katolików i prawosławnych.

"Nowym wspólnym praktycznym działaniem Kościołów jest odważna walka o godność ludzką, o zachowanie życia, o przestrzeganie biblijnych zasad etycznych i moralnych. Coraz częściej mamy też świadomość, że mimo istniejących różnic stajemy się pojednaną, miłującą się wręcz różnorodnością, w której nie tylko przechowujemy swoje konfesyjne wartości, ale wzajemnie się wzbogacamy" - powiedział.

"Ewangelicy w katolicyzmie i prawosławiu odkrywają nowe wartości i na odwrót - katolicy i prawosławni mogą również czegoś nauczyć się od ewangelików. I tak oto Kościoły odkryły potrzebę posługiwania się w liturgii językami narodowymi, zwiększyła się znajomość Biblii, coraz mocniej doceniana jest rola sakramentów świętych. Stajemy się sobie bliżsi, gdyż w dzisiejszym świecie musimy dawać dobre wspólne świadectwo wiary w zlaicyzowanym świecie. Im bliżej będziemy Chrystusa, tym bliżej będziemy siebie" - dodał.

Podczas nabożeństwa wręczono Śląskie Szmaragdy, nagrody przyznawane przez diecezję katowicką Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego wybitnym przedstawicielom regionu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Co roku otrzymują ją dwie osoby - jedna wyznania protestanckiego i jedna spoza tego Kościoła.

Nazwa nagrody nawiązuje do wypowiedzi XVI-wiecznego poety śląskiego, który porównał Śląsk do szmaragdu, którego piękno i wartość zwiększa się wraz ze wzrostem różnorodnych cząstek w szlachetnym kamieniu. "Jest więc metaforą odkrywania tajemnicy tej ziemi, ziemi piękna kontrastów z jej bogactwem słów - kluczy: węgiel, kamień diament, perła, w końcu i szmaragd" - podkreślił bp Szurman.

Prof. Dorota Simonides jest cenioną specjalistką w zakresie kultury ludowej na Śląsku, członkiem Polskiej Akademii Nauk, wykładała m.in. w Zurychu, Tybindze i Bazylei. Była posłem i senatorem. Jak podkreślano w laudacji - zawsze otwarta na kontakty ekumeniczne, współpracowała z Polską Radą Ekumeniczną w Warszawie, dbała o równy dostęp do mediów wszystkich wyznań, propagowała śląską literaturę protestancką. Kapituła wyróżniła ją za "budowanie mostów ponad wszelkimi podziałami na płaszczyźnie europejskiej".

Marcin Tyrna jest związany z Solidarnością od początku jej istnienia, od 1992 r. kieruje regionem podbeskidzkim. W latach 2000-2001 był wicemarszałkiem Senatu. W laudacji podkreślono, że to "człowiek walki i szacunku do protestanckiego etosu pracy", który łączy w działaniu wiele przeciwstawnych biegunów, potrafi też stawać ponad podziałami i reprezentować interesy mniejszych i słabszych.

Od 2004 r. "Śląskim Szmaragdem" zostali uhonorowani: przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, arcybiskupi Damian Zimoń i Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. Ewa Chojecka, prof. Grażyna Szewczyk, prof. Julian Gembalski, prof. Jan Harasimowicz, prof. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś i sportowiec Adam Małysz.

W Polsce żyje obecnie około 80 tysięcy luteran, najwięcej - ponad 40 tysięcy - na Śląsku Cieszyńskim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama