Jedność w miłości i prawdzie

„Kościoły Rzymu i Konstantynopola mają obowiązek ponownego nawiązania więzów komunii, by ukazać, że są godne dziedzictwa, jakie pozostawili apostołowie Piotr i Andrzej” – stwierdził patriarcha Bartłomiej I. Honorowy przywódca prawosławia przyjął wczoraj wieczorem delegację watykańską uczestniczącą w uroczystości św. Andrzeja Apostoła, której przewodniczył kard. Kurt Koch.

Bartłomiej I przypomniał 50 lat działalności Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, którą od 1 lipca b.r. kieruje kard. Koch. Podkreślił znaczenie oficjalnego dialogu teologicznego między obydwoma Kościołami, ponieważ "jedność w miłości nie wystarcza i wymaga jednocześnie jedności w wierze i prawdzie". Patriarcha Ekumeniczny zapewnił, iż wszystkie autokefaliczne Kościoły prawosławne są zgodne co do konieczności podtrzymywania tego dialogu, aby uczciwie, w "duchu miłości przemyśleć kwestie teologiczne zarówno te, które nas łączą jak i dzielące nas i abyśmy wszyscy doszli do jedności w wierze". 

Bartłomiej I zapewnił o swej modlitwie w intencji sukcesu tego dialogu, zwłaszcza w jego obecnej fazie, kiedy podejmowane są kontrowersyjne kwestie, które „w przeszłości doprowadziły do ostrego konfliktu obydwu naszych Kościołów”. 

Nawiązując do niedawnej, 12. sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym, która obradowała w Wiedniu w dniach od 20 do 27 września, Bartłomiej I zauważył, że wskazała ona na istniejące trudności, a jednocześnie gotowość i determinację wszystkich członków Komisji, by przezwyciężyć owe trudności z miłością i z dochowaniem wierności doktrynie i życiu Kościoła, jakie przekazało nam pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa, by posunąć się naprzód w swych rozwiązaniach. Przypominając świętych apostołów Piotra i Pawła patriarcha zachęcił Kościoły Rzymu i Konstantynopola do poszukiwania „więzów komunii”. 

„Także dziś, w obliczu ogromnych przeszkód, świat poszukuje odkupienia i zbawienia. Ci, którzy głoszą Chrystusa i są od siebie oddzieleni, nie mogą przekonać świata...Wierni autentycznemu i wiarygodnemu orędziu Apostołów, jesteśmy powołani, aby przekazać to orędzie mówiąc do współczesnego świata jednymi ustami i jednym sercem, rozeznając wyzwania i podejmując problemy świata” – stwierdził Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola.

«« | « | 1 | » | »»