Obraduje Święty Synod

Pod przewodnictwem patriarchy Cyryla rozpoczęło się pierwsze posiedzenie sesji letniej Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Obrady odbywają się w roboczej, moskiewskiej rezydencji patriarchy w Czystym Zaułku.

Członkowie Synodu rozpatrywać będą projekt ustawy o Wyższej Radzie Kościelnej oraz podejmą decyzję o jej utworzeniu. W skład Rady, zgodnie z decyzją Arcybiskupiego Soboru z lutego br., wejdą szefowie synodalnych wydziałów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

W pierwszym czytaniu ma być przyjęta koncepcja rozwoju kształcenia duchownych. Święty Synod powinien też wypracować i zunifikować jasną procedurę przejścia na emeryturę duchownych, jak i wydawania zakazu wykonywania funkcji kapłańskich.

Ojcowie Synodu wniosą poprawki do tekstu dokumentu określającego stan duchownego. Dotyczyć to ma zwłaszcza duchownych żyjących w celibacie [w Kościele prawosławnym dopuszcza się możliwość życia kapłanów w małżeństwie – KAI].

Uczestnicy synodalnego posiedzenia wysłuchają sprawozdania z pracy Wydziałów: ds. Kształcenia Religijnego i Katechizacji, ds. Dobroczynności, ds. Działalności Misyjnej. Z informacją o kontaktach ze wspólnotami i organizacjami pozaprawosławnymi wystąpi metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Na posiedzeniu rozpatrzone zostaną sprawy kadrowe. Przeprowadzone będą rozmowy z kandydatami do stanu biskupiego.

Następne posiedzenia sesji letniej Świętego Synodu mają odbywać się w Kijowie, Sankt-Petersburgu i Mińsku – miejscach ważnych historycznie dla Świętej Rusi.

Stałymi członkami Synodu są: metropolita kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz, metropolita sanktpetersburski i ładoski Włodzimierz, metropolita miński i słucki Filaret, metropolita kruticki i kołomieński Juwenaliusz, metropolita kiszyniowski i całej Mołdawii Włodzimierz, metropolita sarański i mordowski Warsonofiusz oraz przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama