Azyl za konwersję?

O niebezpieczeństwie przyjmowania do Kościoła luterańskiego osób poszukujących azylu politycznego w Szwecji napisali list tamtejsi biskupi.

Skandynawscy hierarchowie zwracają pastorom uwagę, by nie wykorzystywali trudnej sytuacji imigrantów np. w sytuacji odrzucenia ich wniosku azylowego. List zaznacza, że przy odesłaniu azylantów do kraju pochodzenia ich życiu może grozić niebezpieczeństwo.

Ciemną stroną zjawiska przejść na chrześcijaństwo jest mylne przekonanie, że krok taki może zwiększać szanse na legalne pozostanie w Szwecji. Całość listu poświęcono sytuacji skandynawskiego Kościoła, który coraz częściej konfrontuje się z bogatą obecnością wielu tradycji religijnych, których przedstawiciele dotarli do państw nordyckich. Biskupi podkreślają, że w ostrożności przy chrztach konwertytów chodzi wyłącznie o względy duszpasterskie i etyczne.

«« | « | 1 | » | »»