Seminarium finansowane z budżetu

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o finansowaniu z budżetu państwa Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Ustawę z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa prezydent podpisał 1 lipca.

O dofinansowanie prawosławnej uczelni od kilku lat zabiegał poseł Eugeniusz Czykwin (SLD), reprezentujący w Sejmie społeczność polskich prawosławnych.

Po raz pierwszy projekt ustawy Czykwin zgłosił w poprzedniej kadencji, jeszcze w 2006 r. Wówczas posłowie PO, PiS i PSL, po przegłosowaniu finansowania z budżetu państwa trzech katolickich uczelni, projekt zablokowali odsyłając go do tzw. „sejmowej zamrażarki”.

Ponieważ projekty nieuchwalonych ustaw wraz z końcem kadencji tracą ważność, Czykwin na początku obecnej kadencji (w 2008 r.) zgłosił projekt ponownie. Podobnie jak w 2006 r., podpisali go posłowie SLD i przedstawiciel mniejszości niemieckiej.

W czasie prac nad budżetem na rok 2011 Czykwinowi udało się przekonać większość posłów do przegłosowania poprawki, przewidującej utworzenie specjalnej rezerwy celowej na finansowe wsparcie Seminarium.

Sejm uchwalił ustawę 13 maja, 9 czerwca bez poprawek przyjął ją Senat.

Przed uchwaleniem przez parlament, 6 kwietnia br. umowę dotyczącą finansowania seminarium podpisali minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller i metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autonomicznego Kościoła Prawosławnego.

Projekt przewiduje, że Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie będzie otrzymywało dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych. Po wejściu ustawy w życie, w tym roku uczelnia będzie mogła wykorzystać 450 tys. zł dotacji.

Od przyszłego roku pomoc finansowa dla uczelni będzie przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków zarezerwowanych na szkolnictwo wyższe.

Z budżetu państwa finansowanych jest obecnie pięć kościelnych szkół wyższych: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie oraz Papieskie Wydziały Teologiczne w Warszawie i we Wrocławiu.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| PRAWOSŁAWIE

Reklama

Reklama

Reklama