Starokatolicy chcą rozmawiać

11 lipca br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Kościelnej Komisji Ekumenicznej, która rozpoczęła działalność przy Kościele Starokatolickim w RP.

Podczas spotkania odbywającego się w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) na przewodniczącego Komisji wybrany został prof. dr hab. Krzysztof Biliński z Wrocławia. Zatwierdzono także dokumenty, które pozwolą rozpocząć dialog ekumeniczny z wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce, szczególnie z Kościołami starokatolickimi.

W swoich założeniach komisja ma bowiem zająć się dialogiem wyznaniowym z Kościołem Starokatolickim Mariawitów, ale także z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym. Powołano także organ prasowy Kościoła Starokatolickiego w RP, aperiodyk "Głos Starokatolicki".

Kościół Starokatolicki w RP powstał w 1931 roku na zjeździe przedstawicieli parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK) w Krakowie. Ich lider bp Władysław Faron domagał się odłączenia diecezji polskiej PNKK od macierzy Kościoła w Stanach Zjednoczonych oraz uznania przez władze Kościoła zasady udzielania święceń kapłańskich tylko kandydatom z wyższym wykształceniem teologicznym.

Faron szybko znalazł uznanie wśród duchownych i wiernych. Kilka lat po rozłamie miał 3 biskupów, 38 księży i około 50 placówek parafialnych. W 1948 roku biskup Faron postanowił odejść do Kościoła rzymskokatolickiego i tam pracował do śmierci (1965r.) jako duszpasterz w kilku parafiach na Pomorzu.

Nowym zwierzchnikiem Polskiego Kościoła Starokatolickiego został biskup Zygmunt Szypold. Kierował Kościołem do 1964 r., kiedy po jego śmierci państwo postanowiło rozwiązać struktury kościelne, ze wskazaniem na przejęcie jego duchownych, wiernych i majątku przez Kościół Polskokatolicki.

W latach 1965-1993 Kościół prowadził życie w ukryciu - małe garstki wiernych z duszpasterzami, rozrzucone po kraju spotykały się po domach. Często grupki te nie wiedziały o swoim istnieniu, każda z nich jednak przyznawała się do związków z odłamem bpa Farona. W 1978 roku Kościół otrzymał rejestrację prawną w Republice Federalnej Niemiec, gdzie znaleźli się jego wierni, emigranci z Polski. W 1996 roku udało się reaktywować Kościół ponownie. Kościół Starokatolicki w RP, kierowany przez bpa Marka Kordzika, to obecnie wspólnota licząca ok. 500 wiernych, zamieszkująca województwo łódzkie, śląskie i dolnośląskie. Największa parafia znajduje się w Kamiennej Górze na południu Polski. Kościół w zasadzie nie odbiega wiarą i liturgią od Kościoła Polskokatolickiego, różnice mają tylko charakter jurysdykcyjny. W 2011 roku spodziewany jest Synod Ogólnopolski Kościoła Starokatolickiego.

P.S.

24 VII 2011 r. na portalu Ekumenizm.pl pojawiła się informacja o następującej treści: "Na parafialnej stronie Kościoła Starokatolickiego w RP pojawiła się informacja o nawiązaniu przez Kościelną Komisję Ekumeniczną tego wyznania „wstępnych stosunków” ze zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ks. bp. Michałem M. Ludwikiem Jabłońskim. Kancelaria Biskupa Naczelnego zdementowała te doniesienia.

Na oficjalnych stronach Kościoła Starokatolickiego Mariawitów opublikowano dementi w związku z informacją umieszczoną na stronie Parafii Starokatolickiej w Kamiennej Górze. Oprócz dementi komunikat nie zawiera innych treści".

***

Starokatolicy chcą rozmawiać   Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama