Ikona – telefon do Boga

Można je podziwiać przez cały styczeń. Chodzi jednak nie tylko o oglądanie – to zaproszenie do modlitewnego spotkania.

Ikona – telefon do Boga   Joanna Janusiak/GN Prace Andrzeja Binkowskiego to przede wszystkim zaproszenie do bliskiego kontaktu z Bogiem Ekspozycję w słupskim koście­le św. Maksymiliana Kolbego otworzył autor wystawianych ikon, Andrzej Bienkowski. Podczas spo­tkań z mieszkańcami parafii oraz na specjalnie przygotowanych lek­cjach dla uczniów słupskich szkół ikonograf wprowadzał w mistycz­ny świat ikony. Była to także niepo­wtarzalna okazja do zadania wielu pytań i rozwiania wątpliwości, bo jak mówią specjaliści od pisania ikon – nawet po latach studiów ikona wciąż pozostaje tajemnicą.

– Ikona jest jak telefon, przez który rozmawia się z samym Bogiem. Gdy kontemplu­jemy ikonę, patrzymy na przykład w oczy świętej osoby, różne myśli przychodzą do głowy: upomnienie, pocieszenie, wsparcie. To przekaz „stamtąd”. My również poprzez ten obraz możemy oddać Bogu to, co nas boli, czym aktualnie żyjemy – tłumaczy Andrzej Bienkowski.

Dla pilskiego ikonografa jego praca jest dowodem na tajemnicę świętych obcowania. – Wgłębiając się w ikono-pisanie, przekonałem się, że świat Bo­ski nie jest tylko gdzieś tam w niebie, ale jest bardzo realny. Jego działania doznajemy tu, na ziemi – wyznaje.

Lekcje dla uczniów wzbogaco­ne były prezentacją multimedial­ną, dzięki której młodzież poznała typologię ikon, a także skompliko­wany proces ich tworzenia. Ikona jest zwierciadłem, odbiciem – wy­jaśniał ikonograf. – Kiedy widzimy odbicie? Wtedy, gdy na nie patrzy­my, widzimy realny obraz. Każdy święty wizerunek jest odbiciem Boga. Jak w zwierciadle. Każda osoba przedstawiona w ikonie jest fragmentem tego odbicia. Czy odbicie w lustrze znika, gdy odwrócimy wzrok? Nie. Jest nadal. Gotowe do kontaktu z nami.

O ikonach opowiadał w słup­skim kościele także ks. Rafał Szewdowicz z parafii pw. Świętej Rodziny w Słupsku. Salezjanin, dla którego ikony są wielką pasją, odwołując się do konkretnych wizerunków, tłu­maczył, jak czytać ikonę.

Ekspozycja będzie udostępnio­na szczególnie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu. Organizatorzy zapraszają nie tylko do jej obejrzenia. Bo to nie­codzienne spotkanie z ikoną daje możliwość kontemplacji, wyciszenia i modlitwy.        

«« | « | 1 | » | »»