„La Croix” o wizycie Cyryla I w Polsce

Mianem historycznej określa paryski dziennik „La Croix” zakończoną 19 sierpnia wizytę patriarchy Cyryla w Polsce.

Zdaniem gazety, oprócz podpisanego razem z przewodniczącym katolickiego episkopatu Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji, podróż zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego „powinna przyczynić się do poprawy stosunków politycznych między obu krajami i do zbliżenia obu Kościołów”.

„La Croix” podkreśla, że także papież Benedykt XVI z radością powitał wizytę patriarchy moskiewskiego i całej Rusi w Polsce. - Program tej wizyty obejmował również spotkania z biskupami katolickimi i wspólną deklarację o woli budowania braterskiej jedności i współpracy naszych Kościołów na rzecz krzewienia ewangelicznych wartości we współczesnym świecie, w duchu tej samej wiary w Jezusa Chrystusa. Jest to ważne wydarzenie, które budzi nadzieję na przyszłość. Jego owoce zawierzam łaskawości Maryi, wypraszając Boże błogosławieństwo - mówił papież po modlitwie „Anioł Pański” w Castel Gandolfo 19 sierpnia.

Historyczny apel o polsko-rosyjskie pojednanie był „wydarzeniem bardzo zmediatyzowanym, gdyż była to pierwsza wizyta w Polsce rosyjskiego patriarchy prawosławnego” - wyjaśnia dziennik słowami Henryka Woźniakowskiego z krakowskiego wydawnictwa Znak.

Cytując fragmenty Przesłania francuska gazeta katolicka przypomina „liczne rany” wspólnej historii polsko-rosyjskiej: wojny, spory graniczne, narzucenie komunizmu. Jednak „od przystąpienia do NATO w 1999 i do Unii Europejskiej w 2004 r. wzmocniła się pozycja Polski i od kilku lat władze w Moskwie i Warszawie starają się o dialog”. „La Croix” podkreśla, że dokument przynosi wspólną wizję wartości bronionych przez Kościół katolicki i prawosławny.

Zauważa jednocześnie, że wizyta ta była również bardzo ważna dla autokefalicznego polskiego prawosławia. - Trzeba mieć nadzieję, że poprawi się sytuacja katolików obrządku łacińskiego i pochodzenia polskiego w Rosji - mówi Woźniakowski przypominając, że tamtejsze cztery diecezje mają „ograniczoną liczbę kapłanów”.

Gazeta cytuje też abp. Józefa Michalika, którego zdaniem wizyta Cyryla I może przyczynić się do nowego spojrzenia Rosjan na Polaków, a także na Kościół Rzymski, na który patrzą oni „poprzez Polskę”. - Niektórzy mają nawet nadzieję, że ta wizyta może być etapem przed spotkaniem Cyryla I z Benedyktem XVI - pisze „La Croix”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama