„Hezychazm: «chrześcijańska joga»”

W Poznaniu trwają VII Dni Kultury Prawosławnej

O hezychazmie, modlitwie mnichów i ich codziennym życiu na górze Atos rozmawiano podczas spotkania w ramach VII Poznańskich Dni Kultury Prawosławnej pt. „Hezychazm: «chrześcijańska joga»”.

Tradycja hezychazmu żywa jest od czasów Jezusa Chrystusa, który udawał się na pustynię, by tam się wyciszyć i porozmawiać z Bogiem – mówił Grzegorz Makal, znawca hezychazmu, podczas rozmowy z Bartoszem Brzezińskim w poznańskiej cerkwi św. Mikołaja. Makal, który studiował na Uniwersytecie Ateńskim i wielokrotnie odwiedzał greckie monastery, poznał z bliska życie mnichów praktykujących hezychazm.

Dzisiaj żyjemy w wielkim hałasie, szumie informacyjnym, który uniemożliwia na wewnętrzne wyciszenie i kontakt z Bogiem – przekonywał gość ze Szczecina. Podkreślił, że głównym celem każdego hezycha jest wypełnienie przykazań Jezusa Chrystusa, dlatego też udaje się on w miejsce odosobnione, z dala od świata, by móc je wypełniać. Musi odejść od świata, który mami go pokusami, by poświęcić się modlitwie.

Im bardzie człowiek trwa na modlitwie, tym więcej łaski otrzymuje – mówił Makal. Zaznaczył, że człowiek nie jest w stanie nic osiągnąć w życiu duchowym, jeśli nie będzie to wolą Bożą.

Nawiązując do tematu spotkania, stwierdził, że techniki takie jak joga czy mantra są antropocentryczne, a więc nastawione na człowieka, a nie na osobowego Boga. – W centrum modlitwy hezychazmu jest Bóg. Podkreślił, że modlitwą, którą mnisi odmawiają nawet tysiąc dwieście razy dziennie są słowa: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”. W jej odmawianiu pomaga im komoskini – sznur stu węzełków, które mnich przesuwa, powtarzając modlitwę Jezusową.

Opowiadając o codziennym życiu mnichów, zwrócił uwagę, że cały ich dzień wypełnia przede wszystkim modlitwa. Najmniej czasu poświęcają na sen. Dziś na górze Atos żyje 3 tysiące mnichów, a kolejne monastery są zakładane m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Mówiąc o hezychazmie w Polsce zauważył, że bardziej rozwija się gałąź żeńska niż męska. – Życie monastyczne odradza się w naszym kraju bardzo powoli, ale mam nadzieję, że ten progres będzie coraz bardziej widoczny – powiedział Makal, króry podczas spotkania w poznańskiej cerkwi prezentował zdjęcia ze swoich pobytów na górze Atos.

Dni Kultury Prawosławnej potrwają do 20 października. Fundacja Barak Kultury organizuje je po raz siódmy.

«« | « | 1 | » | »»