Patriarchat moskiewski krytykuje UE za swobodę obyczajową

Stanowiskiem skrajnie antykościelnym i antychrześcijańskim nazwał działania kierownictwa Unii Europejskiej metropolita Hilarion Ałfiejew.

Na spotkaniu z dziennikarzami przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego odniósł się do wprowadzania w krajach Unii regulacji dotyczących sfery moralnej.

Rosyjski hierarcha prawosławny wskazał na przykłady Wielkiej Brytanii i Francji, w których, jak stwierdził, „wprowadzono równość między normalnymi małżeństwami a związkami homoseksualnymi pomimo masowych protestów społecznych”. Hilarion wyraził niepokój, że kierownictwo Unii Europejskiej próbuje narzucić wszystkim państwom unijnym antychrześcijańskie normy moralne, przy czym niektóre państwa „poddają się temu naciskowi, a innym udaje się odeprzeć próby narzucenia obcego modelu życia”. Metropolita jest przekonany, że widoczny w krajach Unii „konflikt ideologiczny wywołano sztucznie, narzucając siłą narodom UE obce normy moralne”. Jego zdaniem „doprowadzi to w krajach unijnych do wybuchów społecznych w najróżniejszych formach”.
 

«« | « | 1 | » | »»