W Wielkim Poście pogódźmy się z sumieniem

Do „przemiany serca” i „pojednania się z własnym sumieniem” zachęca prawosławnych całego świata patriarcha Konstantynopola.

W specjalnym przesłaniu na początek Wielkiego Postu, który w Kościele prawosławnym zaczyna się 23 lutego, Patriarcha Bartłomiej zwraca uwagę na kwestię świętości, podkreślając, że wielkanocne obchody powinny być „smakowane wraz ze wszystkimi świętymi”.

Bartłomiej I zaznacza, że owa świętość to osiągnięcie tego podobieństwa do Boga, z którym stworzył On na początku człowieka. Jest to możliwe dzięki nawróceniu wobec Boga i ludzi, wyznaniu własnej niedoskonałości i słabości oraz przemianie życia. Tu patriarcha dostrzega ważną rolę sumienia, czyli wewnętrznego głosu upominającego nas, gdy błądzimy. Tylko godząc się z głosem sumienia możemy „żyć jak ludzie, we wzajemnym szacunku i miłości, z dala od straszliwych zbrodni, których jesteśmy dzisiaj świadkami na świecie” – pisze patriarcha Bartłomiej na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama