Bułgaria: Cerkiew w obronie prawa do odpoczynku

Bułgarski Kościół prawosławny nie często zabiera głos w sprawach społecznych, dlatego tym większego rozgłosu nabrało orędzie Świętego Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, potępiające praktykę zmuszania pracowników do pracy w dni świąteczne oraz w soboty i niedzielę.

Formalnie w Bułgarii obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy, ale od dłuższego czasu ten ustawowy zapis jest powszechnie łamany. Dzieje się tak nie tylko w przedsiębiorstwach prywatnych, gdzie w ogóle przestrzeganie jakiegokolwiek prawa pracy jest rzadkością, ale nawet w firmach państwowych. W Bułgarii po upadku komunizmu praktycznie przestały działać mechanizmy kontrolujące przestrzegania prawa pracy, a częste nowelizacje spowodowały, że jego zapisy są  niespójne. Pracodawcy wykorzystują luki prawne, aby omijać obowiązujące przepisy. Przychodzi im to tym łatwiej, ponieważ związki zawodowe są słabe i pracodawcy się z nimi nie liczą, albo korumpują liderów związkowych. Łamanie prawa do niedzielnego wypoczynku , napisali prawosławni biskupi, powoduje szkody materialne i duchowe dla całego społeczeństwa. Taka praktyka oznacza łamanie Bożego przykazania  i powoduje, że zatraca się w społeczeństwie sakralny wymiar niedzielnego wypoczynku.

Dla chrześcijan, przypominają biskupi, najważniejszym dniem świętowania i odpoczynku jest niedziela, upamiętniająca zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To czas wypoczynku, odzyskiwania sił fizycznych i duchowych oraz budowania więzi rodzinnych. Uważamy, napisali biskupi, że uleganie przez państwo wpływom różnych biznesowych lobby, aby ograniczać prawo pracowników do wolnej od pracy niedzieli  stanowi zagrożenie nie tylko dla poszczególnych osób, których prawo jest łamane. To tendencja niebezpieczna dla całego społeczeństwa, która pokazuje, że prawo nie obowiązuje wszystkich i można je bezkarnie łamać. Biskupi wzywają władze do nowelizacji prawa pracy oraz skutecznego egzekwowania jego przestrzegania przez wszystkich. Prawosławie jest dominującym wyznaniem w Bułgarii, ale tamtejsze społeczeństwo po latach ateizacji jest dość obojętne religijne. Pomimo tego orędzie  w sprawie poszanowania niedzieli, które zostało opublikowane przed tygodniem wywołał spory rezonans społeczny i dyskusję na temat rzeczywistych wymiarów problemu przestrzegania czasu pracy. Zwraca się uwagę, że nikt poza Kościołem, nie zabrał w tej sprawie tak zdecydowanego głosu.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |