Bp Jerzy obejmie prawosławną diecezję wrocławsko-szczecińską

Biskup siemiatycki Jerzy, zwierzchnik prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego, obejmie prawosławną diecezję wrocławsko-szczecińską. Zastąpi zmarłego w kwietniu arcybiskupa Jeremiasza. Ingres nowego ordynariusza odbędzie się 18 czerwca we Wrocławiu.

O decyzji soboru biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego poinformowała oficjalnie w środowym komunikacie kancelaria soboru.

Jednocześnie z powołaniem na ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej, bp Jerzy został zwolniony z funkcji wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, a na mocy stosownego dekretu metropolity Sawy - podniesiony do godności arcybiskupiej.

Jerzy Pańkowski ma 43 lata; w 1989 roku wstąpił do monasteru (klasztoru) w Supraślu, jednocześnie studiował w prawosławnym seminarium duchownym. Ukończył nie tylko tę uczelnię - studiował również teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na uczelni w Atenach.

Śluby zakonne złożył w 1993 roku. W 1995 roku otrzymał święcenia diakońskie z rąk zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy, a w 1998 roku - święcenia kapłańskie z rąk patriarchy ekumenicznego Bartłomieja.

Był namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W listopadzie 2006 roku sobór biskupów zdecydował o powołaniu go na wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, z tytułem biskupa siemiatyckiego.

Po śmierci w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku abp. Mirona przejął po nim obowiązki zwierzchnika prawosławnego ordynariatu WP, które sprawuje do dziś. Hierarcha prowadzi też pracę naukową, jest profesorem nauk teologicznych, prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama