Potrzebujemy mocy Bożej, aby odzyskać nadzieję

Znamy potęgę rozpaczy i zła, ale znamy też potęgę Zmartwychwstania i moc Boga, aby wydobyć nadzieję z rozpaczy i grzechu – napisali we wspólnym przesłaniu wielkanocnym przywódcy chrześcijańscy z Ziemi Świętej.

Dokument, zatytułowany „Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!”, podpisało 11 hierarchów, reprezentujących prawosławie, katolicyzm łaciński i obrządków wschodnich oraz Kościoły: ormiański, koptyjski, etiopski i syryjski. Autorzy orędzia wyrażają pragnienie dzielenia wraz ze swymi wiernymi „Dobrej Nowiny o życiu naszych lokalnych Kościołów chrześcijańskich jako jednego Ciała Chrystusa, które żyje wiarą w codzienne zmartwychwstanie”. Dlatego kierują do chrześcijan zarówno żyjących daleko, jak i tych, którzy są blisko nas, przesłanie „nadziei, otuchy i wytrwałości”. „Znamy trudności, które dotykają tak wielu chrześcijan tutaj, jak i w innych częściach świata” – zapewniają hierarchowie.

„Znamy potęgę rozpaczy i zła; znamy potęgę «zwierzchności i władzy» tego świata, która propaguje podziały i ucisk, aby zaszkodzić ludowi Bożemu w każdym stworzeniu Bożym. Wraz z wami znamy też potęgę grzechu i śmierci” – głosi dokument Kościołów z Ziemi Świętej. I dodaje: „Znamy też potęgę Zmartwychwstania. Znamy moc Boga, aby wydobyć nadzieję z rozpaczy. Znamy moc Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy, aby wykorzystać przebaczenie i miłość do pokonania zła”.

„Znamy moc Boga w Chrystusie, aby stawić czoła tym samym «zwierzchnościom i władzom», aby wspierać wiarę, wzajemny szacunek, współczucie i odwagę mówienia prawdy, która jest dobrodziejstwem każdego ludu Bożego” – napisali hierarchowie. Podkreślili, że znają „potęgę przebaczenia grzechów dla odkupienia stosunków w rodzinach i między rodziną narodów” oraz „potęgę daru życia wiecznego dla wszystkich, którzy wierzą”.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że chrześcijanie wszystkich pokoleń zawsze stają w obliczu licznych wyzwań i pod tym względem obecne pokolenie niczym się nie różni od poprzednich. „Razem z wami ponosimy wielką odpowiedzialność i mamy wiele trudności. Kościół chrześcijański walczy tu, na ziemi, ale „nadal przepełnia nas nadzieja, że jesteśmy jednocześnie w Kościele Kalwarii i w Kościele Zmartwychwstania” – podkreśla orędzie. Zwraca uwagę, że „nasza wiara opiera się nie na potędze śmierci, ale na mocy uświęconego życia Chrystusa”.

Hierarchowie chrześcijańscy z Ziemi Świętej zachęcają wiernych do modlitw za siebie oraz „za wszystkich braci i sióstr chrześcijańskich, będących «żywymi kamieniami» wszystkich tradycji chrześcijańskich tu, na Ziemi tego, co Święte”. Proszą o modlitwę za nich [hierarchów - KAI] „w ich walce o sprawiedliwość, pokój i pojednanie tak, aby – gdy Jezus powróci – nie zapłakał znów nad Jerozolimą, ale aby uczestniczył w naszej radości ze względu na jedność, szacunek i miłość wszystkich ludzi Ziemi Świętej”. Autorzy dokumentu zapewnili też o swych modlitwach za nich. „Niech Bóg jedyny i żyjący: Ojciec, Syn i Duch Święty zachowa was i strzeże teraz i zawsze. Amen” – zakończyli swe wielkanocne przesłanie hierarchowie z Ziemi świętej.

Podpisali je: patriarchowie jerozolimscy – prawosławny Teofil III, łaciński – abp Fuad Twal i ormiański – Torkom Manugian, metropolici – koptyjski Anba Abraham i syryjski Swerios (Severius) Malki Murad, etiopski Abuna Matthias oraz urzędujący w Jerozolimie arcybiskupi tytularni katolickich Kościołów wschodnich: maronicki Paul Nabil El-Sayah i melchicki Joseph Jules Zerey, biskup syryjski Grégoire Pierre Melki, egzarcha ormiański Rafael Minassian, a także o. Pierbattista Pizzaballa OFM – przełożony franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

«« | « | 1 | » | »»